Teknikinformation om GDPR och analys av CPUP-data

Enligt GDPR:s dataskyddsprincip ska pseudonymiserade personuppgifter användas i största möjliga utsträckning, dvs ej namn och bara födelsedatum eller födelseår, vid uttag av data för analys. Det är bara tillåtet att ta ut personnummer och namn för egna patienter där syftet kräver det.

För att lättare kunna ta ut filer med födelsedatum eller födelseår har alla Comportoformulär nu justerats så att dessa variabler går att välja i sökfunktionen. I formulären ligger nu ”födelsedatum” och ”födelseår” inlagda med gråmarkerad ruta. Uppgifterna fylls i automatiskt när personnummer skrivits in. Justeringen är ännu inte gjord i gamla rapporter – vi meddelar när det är klart.

Över 500 redan anmälda till CPUP-dagarna – större lokaler bokade!

Logo CPUP Vi har redan 540 anmälda deltagare till CPUP-dagarna 9–10 oktober i Göteborg så vi går mot ett rekordstort möte i år! Det har under en period varit fullbokat till vissa gruppsessioner men vi har nu bokat större lokaler så att det åter finns möjlighet att anmäla sig och välja fritt mellan de flesta sessionerna. Du som redan bokat kommer att få mail med möjlighet att byta session om ni önskar. Mycket välkommen!

Två nya artiklar baserade på CPUP

newsMaria Hermanson och medarbetare har studerat reliabiliteten för mätning av HSA (Head-Shaft-Angle) på höftröntgenbilder.  HSA ingår som en del i CPUP Hip Score. Resultaten visade en mycket hög reliabilitet både mellan bedömare och vid upprepade mätningar på samma bild.
Artikeln kan läsas här.
Artikeln är också förklarad i avdelningen “Speciellt för dig med CP”.

Lena Westbom och medarbetare har studerat rapportering av smärta i CPUP för barn i Skåne och Blekinge och de har jämfört resultaten med hur smärta dokumenterats i barnens journaler. Smärta rapporterades för 37% av barnen, med variation beroende på kön, ålder, CP-subtyp, GMFCS-nivå och smärtlokalisation. Smärta var oftare rapporterat till CPUP än dokumenterat i journalen, men det fanns flera fall där smärta var dokumenterat enbart i journalen, framför allt magsmärta.
Abstrakt kan läsas här.

Årsrapporter från Danmark och Norge publicerade

newsÅrsrapporterna från CPOP i Danmark och CPRN/CPOP Norge är publicerade och kan tas fram under listen ”Forskning/Publikationer” ovan. CPOP utvecklas snabbt i båda länderna – det är mycket intressant läsning. Årsrapporten för Sverige delas ut och diskuteras vid CPUP-dagarna 9– 10 oktober. Glöm inte anmäla dig dit!

Doktorsavhandling om höften vid CP

Bild1(1)Maria Hermanson, ST-läkare, försvarade den 16 juni i Lund sin avhandling ”Prevention of Hip Dislocation in Children with Cerebral Palsy”. Samtliga fyra delarbeten baseras på CPUP. I avhandlingen beskrivs bland annat CPUP-hip score, att HSA-vinkeln är en riskfaktor för utveckling av höftlateralisering samt att HSA-mätning är en reliabel mätmetod. En studie har visat att det efter ensidig variserande femurosteotomi är liten risk för att senare behöva operera kontralaterala sidan. Maria kommer att berätta om sin avhandling vid CPUP-dagarna i höst. Vi gratulerar Maria!

Ny styrelsemedlem i EACD

EACDElisabet Rodby Bousquet valdes in i styrelsen för EACD, the European Academy of Childhood Disability i samband med konferensen ”Steps into the future” i Amsterdam. Elisabet som är nationell koordinator för CPUP ingår sedan tidigare även i Life span care committée i AACPDM, the American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine.

Vill du visa en Poster på CPUP-dagarna?

Logo CPUP

Berätta om något utvecklings- eller forskningsprojekter, er verksamhet eller något annat som berör barn, ungdomar eller vuxna med Cerebral Pares. Du kan använda posters du haft på andra konferenser under året. Postern ska dock inte ha ett kommersiellt syfte eller innehåll.

Skicka in en beskrivning av din poster för granskning senast 11 september 2017 till gunnar.hagglund@med.lu.se.