Vuxenformuläret klart i 3C

Nu är undersökningsformuläret för vuxna ”CPUP-vuxen” åter öppet för inrapportering i 3C efter uppdatering. Nytt för i år är screeningfrågor om fallförekomst och fallrädsla samt mätning av bålen. Webformuläret är ändrat så att vissa frågor blir synliga enbart om alternativet ”Ja” har … Läs mer

Nya formulär och manualer

God fortsättning på det nya året! Nu finns nya versioner av formulär och manualer tillgängliga på hemsidan. Fysioterapiformulär och manual, vuxenformulär och manual har uppdaterats. Även dokumenten för bedömningsintervall är uppdaterade. EQ-5D har bytts ut mot EQ-5D-5L som är en … Läs mer

Ny organisation för CPUP

Vid årsskiftet förändras organisationen för CPUP. Förändringen innebär att den löpande driften sköts av Registerhållare (Gunnar Hägglund) och Registerkoordinatorer (Elisabet Rodby Bousquet och Penny Lindegren).  Elisabet samordnar och ger support vad gäller formulär, manualer och uppföljningsrutiner. Penny ansvarar som tidigare för support och … Läs mer

Mingel från CPUP-dagarna

Vad tycker du om CPUP-dagarna? Asia Noor, till vänster, och Amanda Bergquist, till höger, är båda fysioterapeuter inom vuxenhabiliteringen i Malmö och det här var första gången de var med om CPUP-dagarna. – Det är intressanta föreläsningar för oss som … Läs mer