Nytt magisterarbete om fysisk aktivitet

newsSjukgymnast Åsa Hägerholm Bränström har skrivit en magisteruppsats ”Kartläggning av fysisk aktivitet hos barn med Cerebral Pares”. Åsa har med CPUP-data och genom strukturerade intervjuer studierat faktorer som stimulerar eller hindrar fysisk aktivitet hos barn med CP. Åsa såg bland annat ett samband mellan den fysiska aktiviteten hos barnen och föräldrarna, och mellan barnens tid i stillasittande och deras ISO-BMI. Uppsatsen kan läsas här.

Nytt formulär för fall

Från årsskiftet har screeningfrågor för fallförekomst och fallrädsla införts i uppföljningen av vuxna med cerebral pares. Om någon av dessa frågor besvaras med ”Ja” så rekommenderar vi fortsatt utredning med Short-FES-I som är en självskattning av fallrädsla och Mini-BESTest som är ett balanstest … Läs mer

Ny version av EQ-5D klar

Formuläret för hälsorelaterad livskvalitet EQ-5D har uppdaterats i 3C. I formuläret finns nu den nyare versionen med fem svarsalternativ som heter EQ-5D-5L. Den gamla versionen med tre svarsalternativ EQ-5D-3L finns kvar i de fall någon inte klarar fem svarsalternativ. Pappersversionen av EQ-5D-5L finns tillgängligt på … Läs mer

Vuxenformuläret klart i 3C

Nu är undersökningsformuläret för vuxna ”CPUP-vuxen” åter öppet för inrapportering i 3C efter uppdatering. Nytt för i år är screeningfrågor om fallförekomst och fallrädsla samt mätning av bålen. Webformuläret är ändrat så att vissa frågor blir synliga enbart om alternativet ”Ja” har … Läs mer