CPUP Vuxen

Information deltagare, uppdaterad 20180524

Formulär och manualer

Patientformulär

Undersökningsformulär

Manual Undersökningsformulär

EQ-5D-5L

Fatigue Severity Scale

Fallrädsla Short FES-I

Balanstest Mini-BESTest

Rutiner

Bedömningsintervall – Vuxna

Rutin för övergång till CPUP-vuxen

Larmvärden för ÖE samt NE – CPUP vuxen

Höft PM CPUP-vuxen

Rygg PM CPUP-vuxen

Klassifikationer

Klassifikation CP och subtyper

GMFCS-ER (sv)

MACS (sv)

EDACS (sv) 

CFCS (sv)

FMS (sv)

Lokala Instruktioner

Skåne – övergång till CPUP vuxen