Nyhetsarkiv för statusuppdateringar av register och formulär

Arbetsterapiformuläret är nu uppdaterat och kan åter användas. Även Computo för arbetsterapiformuläret är uppdaterat. Nytt formulär och ny manual finns under “Formulär barn/Arbetsterapi/ÖE-barn”.

5 februari, 2018: Nytt om formulären
Computo för Fysioterapiformuläret är uppdaterat och klart att användas igen. Fredagen 9 februari 2018 stängs Arbetsterapiformuläret för uppdatering. Vi meddelar när detta är klart, liksom när Computo för Vuxenformuläret är klart.

31 januari, 2018:Formulären i Computo ännu inte uppdaterade
Efter uppdatering av Fysioterapi- och Vuxenformuläret behöver rapporterna i Computo justeras. RC Syd arbetar med det och vi informerar så snart det åter gå att ta fram rapporterna.

23 januari, 2018: Alla formulär åter öppna för användning
CPUPs registerformulär för Fysioterapi och Vuxenuppföljning har nu uppdaterats.

17 januari, 2018: Uppdaterade formulär nu öppna för användning igen
CPUP:s registerformulär för Neuropediatrik, Röntgen, Operation, Kognitiva funktioner och EQ5D är nu uppdaterade och öppna för rapportering igen. Vi meddelar så fort övriga formulär på 3C-registerplattform är uppdaterade.

15 januari, 2018: Därför kan du just nu inte använda våra formulär för att rapportera
3C -registerplattform är stängd för uppdatering av formulären. Vi meddelar så fort det går att rapportera igen.

8 januari, 2018: Nya formulär och manualer
Nu finns det nya formulär och manualer på hemsidan. Under Formulär Barn är formulär och manual för fysioterapi uppdaterade och under Formulär Vuxna är Undersökningsformulär och Manual vuxen nya. Nytt arbetsterapiformulär kommer inom kort. Vi kommer att stänga webbformulären för uppdatering måndag 15 januari och vi rapporterar så snart de åter är tillgängliga för inrapportering.