Nytt vårdprogram för rygguppföljning

Utredningen som startades när vi i CPUP såg stora behandlingsvariationer för skolios i landet är nu slutförd. Tillsammans med opererande ryggenheter i landet har ett nytt uppföljningsprogram tagits fram. Målet är att personer som behöver skoliosopereras ska komma till operation i rätt tid.
Läs mer om nyhet och bakgrund

Vårdprogram skolios – barn.
(Finns på hemsidan under menyrubrik Formulär barn)