Framåt med CP!

Forte och Vetenskapsrådet går in med 15 miljoner till stöd för ett nytt forskningsprogram, “Framåt med CP”, med målet att förbättra vården för personer med CP och att göra vården mer jämställd. Programmet leds av Ann Alriksson-Schmidt, folkhälsovetare och psykolog, Gunnar Hägglund, barnortoped samt Johan Jarl, hälsoekonom och ska genomföras tillsammans med kollegor i Sverige, Finland och Norge. Programmet omfattar ett stort antal delstudier och sker i samverkan med CPUPs medverkanderåd.
Läs mer om forskningsprogrammet.
Se intervju med deltagare i forskningsprogrammet.
(november 2018)