Organisation

Här kan du ladda ner informationen om CPUPs organisation

Organisation av CPUP från 2017-01-01

Från och med 2017 organiseras CPUP enligt följande:

Registerhållare och registerkoordinatorer sköter löpande registeradministration, information och support till användare, samordnar möten samt koordinerar uppföljningsprogram/register.

Systemansvarig/webmaster ansvarar för hemsida och nyhetsbrev på uppdrag av registerhållare.

Forskningsadministratör bevakar och ansöker om forskningsanslag på uppdrag av registerhållare.

Publikationskommitté bedömer och ger råd angående ansökningar om registeruttag för forskning.

Formuläransvarig för respektive del i CPUP deltar i styrgruppsmöte och övriga möten där deras formulär är aktuella samt rådfrågas vid yrkesspecifika frågor.

Medverkanderåd består av personer med cerebral pares, föräldrar till personer med cerebral pares och representanter för CPUP.

 

Mötesformer för CPUP från 2017-01-01

Från och med 2017 har CPUP följande schemalagda mötesformer:

Styrgrupp
Sammanträder 2 gånger per år varav en gång i samband med CPUP-dagarna. Beslut om större förändringar i CPUP fattas i styrgruppen efter förankring i relevant referensgrupp och efter rådgivning med medverkanderådet. Representant för Norge och Danmark deltar i höstmötet. Registerhållare ansvarig och sammankallande.

Referensgrupp barn
Sammanträder 1 gång per år. Diskussion om CPUP och de aktuella formulären för barn. Registerkoordinator ansvarig och sammankallande.

Referensgrupp vuxna
Sammanträder 1 gång per år. Diskussion om CPUP och de aktuella formulären för vuxna. Registerkoordinator ansvarig och sammankallande.

Medverkanderåd
Sammanträder 2 gånger per år varav en gång i samband med CPUP-dagarna. Ansvarig för medverkanderådet sammankallande.

Kontaktpersonmöte i samband med CPUP-dagarna. Vid kontaktpersonmöten diskuteras förslag på förändringar gällande respektive grupp/formulär.

 

Personer

Administration
Registerhållare Gunnar Hägglund
Registerkoordinator Elisabet Rodby Bousquet
Registerkoordinator Penny Lindegren
Systemansvarig-webmaster Anna Bousquet
Forskningsadministratör Ann Alriksson Schmidt
Formuläransvariga
Arbetsterapiformulär Lena Krumlinde Sundholm
Fysioterapiformulär Elisabet Rodby Bousquet
Kognitionsformulär Ann Alriksson Schmidt
Neuropediaterformulär Lena Westbom
Operationsformulär Gunnar Hägglund
Röntgenformulär Gunnar Hägglund
Vuxenformulär Elisabet Rodby Bousquet
Medverkanderåd
Ansvarig Eva Nordmark