Nytt formulär för fall

Från årsskiftet har screeningfrågor för fallförekomst och fallrädsla införts i uppföljningen av vuxna med cerebral pares. Om någon av dessa frågor besvaras med ”Ja” så rekommenderar vi fortsatt utredning med Short-FES-I som är en självskattning av fallrädsla och Mini-BESTest som är ett balanstest … Läs mer

Ny version av EQ-5D klar

Formuläret för hälsorelaterad livskvalitet EQ-5D har uppdaterats i 3C. I formuläret finns nu den nyare versionen med fem svarsalternativ som heter EQ-5D-5L. Den gamla versionen med tre svarsalternativ EQ-5D-3L finns kvar i de fall någon inte klarar fem svarsalternativ. Pappersversionen av EQ-5D-5L finns tillgängligt på … Läs mer

Vuxenformuläret klart i 3C

Nu är undersökningsformuläret för vuxna ”CPUP-vuxen” åter öppet för inrapportering i 3C efter uppdatering. Nytt för i år är screeningfrågor om fallförekomst och fallrädsla samt mätning av bålen. Webformuläret är ändrat så att vissa frågor blir synliga enbart om alternativet ”Ja” har … Läs mer

Nya formulär och manualer

God fortsättning på det nya året! Nu finns nya versioner av formulär och manualer tillgängliga på hemsidan. Fysioterapiformulär och manual, vuxenformulär och manual har uppdaterats. Även dokumenten för bedömningsintervall är uppdaterade. EQ-5D har bytts ut mot EQ-5D-5L som är en … Läs mer