Teknikinformation: Så rapporterar du bedömningar 2019 och 2020

Arbetsterapi, fysioterapi och vuxenbedömningar utförda 2019 behöver vara inrapporterade senast den 31/1 2020

Reviderade formulär för 2020 kommer att läggas ut som PDF-filer på hemsidan efter årsskiftet. Använd dessa för bedömningar som görs från och med 1 januari 2020, men vänta med att rapportera in tills de reviderade formulären är uppdaterade i 3C, vilket sker i början av februari 2020. Vi meddelar på hemsidan när detta är gjort.  

Logoped och ortosformulären är klara för rapportering till 3C från årsskiftet.
De nya formulären finns att ladda ned från “Formulär barn” och “Formulär vuxna”. För ortosformuläret kan alla som är regionanställda börja rapportera från 1 januari 2020. För privatanställda i företag som har avtal med regionerna pågår juridisk utredning hur vårdgivarindelning ska ske. Det betyder att ortopedingenjörer i privata företag ännu inte kan ansöka om inloggningsbehörighet. Vi återkommer så snart vi fått klarhet i detta.  

Utbildningspaket för föräldrar till barn med cerebral pares

Barn-och ungdomshabiliteringen i Region Skåne har tagit fram en digital utbildning om cerebral pares. Utbildningen vänder sig främst till föräldrar till barn och ungdomar med cerebral pares i åldern 0-17 år. Barnet eller ungdomen kan även själv ta del av flera delar i utbildningen.

Projektledare är Malin Bergström och Gregory Jakobsson har ansvarat för teknik och filmning. I arbetsgruppen har även fysioterapeut Katarina Lauruschkus, arbetsterapeut Malin Höjman och psykolog Caroline Johannesson ingått. Dessutom har flera medarbetare bidragit med texter. Neuropediatriker Lena Westbom medverkar liksom flera föräldrar, barn och ungdomar.
Läs mer om programmet och se hur det fungerar.

Nya forskningsartiklar sammanfattade på svenska

Flera nya vetenskapliga artiklar är nu förklarade på svenska och finns att läsa under Speciellt för dig med CP/Forskning

Spasticitet i vadmuskeln hos barn med CP minskar ofta efter 5 års ålder.
Höftsmärta är vanligt hos barn med stela höfter och förskjutning av lårbenshuvudet.
Ryggsmärta är vanligare hos barn med skolios och CP.
Korsettanvändning hos barn med CP.
Operation för att förhindra att höften går ur led behöver ofta upprepas.
Hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna med CP.

Grattis Katina Pettersson!

Katina Pettersson disputerade 1 november vid Lunds universitet på sin avhandling ” Scoliosis in cerebral palsy” med professor Hans Tropp från Linköping som opponent.
CPUP gratulerar Katina Pettersson till en bra avhandling och både Katina och Hans till en bra disputation!

Så var årets CPUP-dagar! Reportage och dokumentation från konferensen


570 deltagare från hela Norden var samlade vid årets CPUP-dagar 14-15 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Det är i år 25 år sedan CPUP-startade och detta uppmärksammades. Dagarna var som vanligt fyllda av intressanta föredrag och diskussioner.


Reportage, föreläsares powerpoint-presentationer, referat från föreläsningar och seminarier och mer nyheter från dagarna finns här: CPUP-dagarna 2019, dokumentation och reportage.
Länk till CPUP-dagarna finns också i menylisten överst här på hemsidan.

Årsrapport CPUP 2019 är nu klar och delades ut på konferensen.  
Rapporten kan även laddas ner och läsas här.

CPUP-dagarnas bästa poster utsedd!

Katarina Lauruschkus, forskare vid Lunds universitet, tog hem utmärkelsen Bästa poster på de nu avslutade CPUP-dagarna i Stockholm. Hennes poster handlar om vad dynamisk ståträning kan betyda för barn med CP.
Se och läs postern här.
22 postrar ställdes ut under konferensen vilket är dubbelt så många som det brukar vara och det här var första gången som organisationskommittén beslöt att dela ut ett pris till bästa poster!


(Klicka på bilderna för förstoring. )

Vill du vara med i forskningsprojekt om vuxna med cerebral pares?

Vi söker dig som är vuxen och har cerebral pares eller är närstående till en vuxen person med cerebral pares.

Syftet med detta projekt är att ta reda på vilka svårigheter och problemområden som är viktiga för vuxna med cerebral pares. Vi vill också veta vad i omgivningen som underlättar eller är ett hinder. 

Vi använder ICF som är en internationell klassifikation  av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO). ICF omfattar flera områden som kroppsstruktur (tex leder, muskler), kroppsfunktion (tex smärta, sömn, spasticitet), aktivitet och delaktighet (tex kunna förflytta sig, kommunicera, sysselsättning, relationer).

Vi vill utveckla en kortversion av ICF, en ”lista” över vilka svårigheter som har störst betydelse för vuxna med cerebral pares.

Vi gör en intervju vid ett tillfälle. Intervjun tar 1-1,5 timme.
Är du intresserad av att delta eller har frågor om studien – läs mer i dokumentet här:
Vill du delta i forskningsprojekt om vuxna med cerebral pares?

Rekord av vetenskapliga artiklar baserade på CPUP-data

Tio vetenskapliga artiklar baserade på CPUP har publicerats hittills under 2019. Det är ett betydligt högre antal mot tidigare år. Det här är ett glädjande tecken på den ökade forskningsaktiviteten kring CPUP. 
Bland artiklarna finns tre olika analyser av smärta vid CP, en studie av botulimuntoxinbehandling i över extremiteterna, en studie av korsettbehandling vid CP, en analys av olika höftoperationer för att förhindra höftluxation och en  rapport om hälsorapporterad livskvalitet hos vuxna med CP.
De nya artiklarna finns tillgängliga under menyrubriken Forskning/Publikationer: Vetenskapliga artiklar.
( Referat av artiklarna kommer med tiden att publiceras under avdelningen Speciellt för dig med CP. )