Årsrapporter från Danmark och Norge publicerade

newsÅrsrapporterna från CPOP i Danmark och CPRN/CPOP Norge är publicerade och kan tas fram under listen ”Forskning/Publikationer” ovan. CPOP utvecklas snabbt i båda länderna – det är mycket intressant läsning. Årsrapporten för Sverige delas ut och diskuteras vid CPUP-dagarna 9– 10 oktober. Glöm inte anmäla dig dit!

Doktorsavhandling om höften vid CP

Bild1(1)Maria Hermanson, ST-läkare, försvarade den 16 juni i Lund sin avhandling ”Prevention of Hip Dislocation in Children with Cerebral Palsy”. Samtliga fyra delarbeten baseras på CPUP. I avhandlingen beskrivs bland annat CPUP-hip score, att HSA-vinkeln är en riskfaktor för utveckling av höftlateralisering samt att HSA-mätning är en reliabel mätmetod. En studie har visat att det efter ensidig variserande femurosteotomi är liten risk för att senare behöva operera kontralaterala sidan. Maria kommer att berätta om sin avhandling vid CPUP-dagarna i höst. Vi gratulerar Maria!

Ny styrelsemedlem i EACD

EACDElisabet Rodby Bousquet valdes in i styrelsen för EACD, the European Academy of Childhood Disability i samband med konferensen ”Steps into the future” i Amsterdam. Elisabet som är nationell koordinator för CPUP ingår sedan tidigare även i Life span care committée i AACPDM, the American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine.

Vill du visa en Poster på CPUP-dagarna?

Logo CPUP

Berätta om något utvecklings- eller forskningsprojekter, er verksamhet eller något annat som berör barn, ungdomar eller vuxna med Cerebral Pares. Du kan använda posters du haft på andra konferenser under året. Postern ska dock inte ha ett kommersiellt syfte eller innehåll.

Skicka in en beskrivning av din poster för granskning senast 11 september 2017 till gunnar.hagglund@med.lu.se.