Deltagare i publikationskommittén

Reidun Jahnsen

Gunnar Hägglund

Jonas Ranstam

Marianne Arner – adjungerad för handkirurgiska projekt

Lena Krumlinde Sundholm – adjungerad för arbetsterapeutiska projekt