Pågående forskningsprojekt

CPUP ingår för närvarande i åtta doktorandprojekt:

 • Katina Pettersson (Västerås) är sjukgymnast och doktorand vid Lunds universitet med projekttitel “Quality of life and musculoskeletal deformities in children with cerebral palsy”
 • Jenny Hedberg (Eskilstuna) är arbetsterapeut och doktorand vid Karolinska Institutet med projekttitel “Arm/hand function in children with cerebral palsy; change over time, prediction of contractures and method development of an objective measuring method”.
 • Nikos Kiapekos (Stockholm) är ortoped och doktorand vid Karolinska Institutet med projekttitel “Orthopaedic surgery in children with Cerebral Palsy, register studies from the Swedish national quality register CPUP”
 • Per Larnert (Linköping) är ortoped och doktorand vid Linköpings universitet med projekttitel “Höftdeformitet vid CP”
 • Andrea Sehlstedt (Lund) är AT-läkare och doktorand vid Lunds universitet med pjojekttitel “Hormonstörande miljögifter och CP”
 • Anna Telleus (Stockholm) är ortoped och doktorand vid Karolinska Institutet med projekttitel “Orthopedic surgery in Cerebral Palsy in Sweden. Register and gait analysis studies”
 • Atli Ágústsson (Reykjavik) fysioterapeut, och doktorand vid Islands universitet med projekttitel “Posture Management”
 • Olof Linden (Lund) är ortoped och doktorand vid Lunds universitet med projekttitel “The gastrosoleus muscle in Cerebral palsy”

CP-North Nordforsk
Nordforsk lyder under Nordiska ministerrådet och stödjer nordiska forskningssamarbeten. Vi har fått ett stort forskningsanslag för att under de kommande fyra åren studera olika medicinska, hälsoekonomiska och sociala konsekvenser av att ha CP eller vara anhörig till person med CP i de nordiska länderna. Basen för forskningen är CPUP/ CPOP/CPEF registren i Sverige, Norge, Danmark och Island. Data från dessas register ska samköras mot olika nationella hälsodatabaser. I Finland ska analyser göras med ett regionalt CP-register. För mer information se hemsidan för Nordforsk.

Pågående enskilda forskningsprojekt baserade på CPUP, exempel:

 • Barnortoped Ann Charlott Söderpalm (Göteborg) leder forskningsprojekt där skeletthälsa hos barn med CP analyseras.
 • Utvecklingspsykolog Ann Alriksson Schmidt (Lund) och medarbetare analyserar smärta hos barn med CP.
 • Logoped Eva Sjöstrand och medarbetare (Motala) utvärderar reliabilitet och validitet för EDACS.
 • Läkarstudent Alexander Marcström (Lund) analyserar höftsmärta vid CP.
 • Barnortoped Gunnar Hägglund (Lund) och medarbetare analyserar skolios och bäckenasymmetri vid CP.
 • Arbetsterapeut Emma Kristoffersson (Lund) analyserar CFCS i Masterprojekt
 • Hälsoekonom Johan Jarl (Lund) och medarbetare analyserar Hälsorelaterad livskvalitet med EQ5D för vuxna.
 • Arbetsterapeut Git Lidman (Göteborg) och medarbetare studerar effekt av behandling med botulinumtoxin på utvecklinen av arm- och handmotorik.

Uppdaterat: januari 2018