Pågående forskningsprojekt

Antalet publicerade artiklar baserade på CPUP har ökat (se Figur). I satsningen på Nationella kvalitetsregister är ett av målen att forskning skall öka med 300% fram till slutet av 2016. Vi har redan nått det målet med CPUP.

artiklar2015Antal publicerade och inskickade artiklar baserade på CPUP per år.

 

CPUP ingår för närvarande i åtta doktorandprojekt:

  • Maria Hermanson (Göteborg) är ST-läkare och doktorand i Lund med projekttitel ” Prevention of hip dislocation in cerebral palsy”.
  • Katina Pettersson (Västerås) är sjukgymnast och doktorand i Lund med projekttitel ” Quality of life and musculoskeletal deformities in children with cerebral palsy”
  • Jenny Hedberg (Eskilstuna) är arbetsterapeut och doktorand i Stockholm med projekttitel “Arm/hand function in children with cerebral palsy; change over time, prediction of contractures and method development of an objective measuring method”.
  • Nikos Kiapekos (Stockholm) är ortoped och doktorand i Stockholm med projekttitel “Orthopaedic surgery in children with Cerebral Palsy, register studies from the Swedish national quality register CPUP”
  • Per Larnert (Linköping) är ortoped och doktorand i Linköping med projekttitel “Höftdeformitet vid CP”
  • Andrea Sehlstedt (Lund) är AT-läkare och doktorand i Lund med pjojekttitel “Hormonstörande miljögifter och CP”
  • Anna Telleus (Stockholm) är ortoped och doktorand i Stockholm med projekttitel “Orthopedic surgery in Cerebral Palsy in Sweden. Register and gait analysis studies”
  • Olof Linden (Lund) är ortoped och doktorand i Lund med projekttitel “The gastrosoleus muscle in Cerebral palsy”

 

Nedan beskrivs exempel på pågående enskilda forskningsprojekt baserade på CPUP:

  • Barnortoped Ann Charlott Söderpalm (Göteborg) leder forskningsprojekt där skeletthälsa hos barn med CP analyseras.
  • Läkarstudent Gabriel Johansson (Stockholm) analyserar kontrakturförekomst i övre extremiteterna hos vuxna med CP.
  •  

   Sjukgymnast Atli Augustsson  (Island) undersöker faktorer som påverkar sittställningen hos vuxna med CP.

  • Utvecklingspsykolog Ann Alriksson Schmidt (Lund) analyserar smärta hos barn med CP.
  • Sjukgymnast Caroline Martinsson (Borås) analyserar höftutveckling vid abducerat stående hos barn med CP.
  • Arbetsterapeut Anna Glaas (Stockholm) analyserar validitet och reliabilitet för House och Zancolli
  • Logoped Eva Sjöstrand  (Motala) utvärderar reliabilitet och validitet för EDACS.
  • Sjukgymnast Erika Cloodt (Växjö) analyserar knäkontraktur hos barn med CP
  • Sjukgymnast Marita Västerbo (Gävle) analyserar effekten av uppföljning i CPUP med debut vid sen jämfört tidig ålder.
  • Läkarstudent Maria Franzen (Lund) analyserar botulinumtoxinbehandling i nedre extremiteterna hos barn med CP.
  • Utvecklingspsykolog Ann Alriksson Schmidt (Lund) analyserar stabilitet av GMFCS över tid?
  • Barnortoped Gunnar Hägglund analyserar Windswept vid 20-års uppföljning av barn med CP.