Fysioterapi – barn

Fysioterapeutformulär barn, för föräldrar att fylla i själva 2021

Fysioterapeutformulär barn,  2021

Fysioterapeutmanual barn 2021

Larmvärden för ÖE samt NE – Barn

GMFCS-E&R (sv)

GMFCS-Självskattningsformulär (Sv)

FMS (sv)

Interaktiv manual – barn
Observera att de interaktiva manualerna inte uppdateras som de andra manualerna. Uppgifter som uppdaterats  efter att de interaktiva manualerna gjordes skiljer sig därför åt.
Vid bedömning, ska du alltid hämta manual och formulär från hemsidan under Formulär Barn. Nedanstående interaktiva manual kan användas i utbildningssyfte för att t.ex. lära sig rörlighetsbedömning samt tonusskattning.
Interaktiv Fysioterapeutmanual – barn (2010)