Studerar knäkontraktur vid CP

Fysioterapeut Erika Cloodt, bilden, har nyligen registrerats som doktorand vid Lunds universitet. Hon kommer att studera knäkontrakturer med hjälp av data från CPUP.
Syftet med forskningen är att kartlägga förekomsten av knäkontrakturer och dess samband med kontrakturer och asymmetrier i intilliggande leder, knäledens vinkel under dygnet och effekten av ståhjälpmedel. Erika Cloodt arbetar på barn- och ungdomshabiliteringen i Växjö.