Tekniknytt: Inloggningsproblem p.g.a uppdaterade SITHS-kort.

Det pågår en nationell satsning på uppgradering av SITHS-kort till SITHS e-id. Vissa regioner har redan påbörjat dessa medan andra är på gång.

Om man har fått sitt kort uppgraderat kommer man i nuläget inte in på 3C registerplattform.

RC Syd håller på att installera det certifikat som behövs för att man ska komma in  med uppgraderade kort samtidigt som man inte tar bort möjligheten för inloggning för de som ännu inte fått sina kort uppgraderade. En preliminär beräkning för när detta kan tänkas vara klart är den 14/2.

För tidigare notiser om teknikinformation se Arkiv för teknikinformation CPUP