Tre forskare berättar om sina postrar

Utred smärta vid svåra asymmetrier!

Annika Jernberg Grönlund, sjukgymnast, arbetar med en magisteruppsats vid Umeå universitet om posturala asymmetrier och smärta hos barn med celebral pares. Postern visar ett tydligt och starkt samband mellan svår asymmetrier/snedställdhet och smärta.

– Det som fick mig intresserad av att studera det här sambandet var att det är så enkelt att mäta och bedöma. Barnet ska helt enkelt ligga ner så rakt som möjligt på en brits och sedan kollar man snedställningen framifrån och från sidan, säger Annika Jernberg Grönlund.

På så sätt fick hon fram att att barn med svåra asymmetrier i ryggliggande hade 1,99 gånger högre odds att rapportera smärta jämfört med de utan asymmetrier. Och att 95 % av barnen med svåra asymmetrier och smärta hade en mycket begränsad grovmotorisk förmåga (GMFCS IV och V).

– Det ska vara högprioriterat att hjälpa mot smärta, det får inte vara så att smärta ”hör till” när man har cerebral pares. För så tänker vi inte när det gäller andra barn till exempel, säger Annika Jernberg Grönlund.

Annika Jernberg Grönlund förordar att svåra asymmetrier i ryggliggande bör ses som en indikation för att utreda smärta och att insatser bör göras för att bibehålla en symmetrisk hållning eftersom detta kan vara ett sätt att förebygga smärta.

Postern: Posturala asymmetrier och smärta hos barn med cerebral pares

Här växer den fysiska självkänslan

-Det här är ett fantastiskt projekt, det omfattar inte bara de fysiska konsekvenserna av hjälpmedlet när det gäller förflyttning och träning utan tar även med att det här är en sport med klubbar som kan ge kompisar och social gemenskap.

Det säger Emma Hjalmarsson, doktorand vid Karolinska Institutet, Stockholm. Hon forskar på effekterna för barn med CP när de använder rörelsehjälpmedlet Racerunning. Emma Hjalmarsson ingår i ett forskarlag som i sex olika delprojekt tittar på Racerunning or olika aspekter.

I de tre olika postrarna visas olika delar av forskningsprojektet upp. Som att hur skattar personen med CP sina ansträngningar, vad är det den som tränar upplever som jobbigt.

Och vilka fysiska förutsättningar är gynnsamma respektive ett hinder för att kunna prestera i Racerunning.

-Svaret är att det handlar om muskler, och här behövs träning för att optimera dessa. När individen når dessa mål händer det något med den fysiska självkänslan, säger Emma Hjalmarsson som hoppas Racerunning kan bli en gren inom Paraolympics.

Postrar:

Bra resultat av yogaträning för barn med CP

Erika Isakson, sjukgymnast vid Habilitering och Hälsa inom Stockholms läns landsting har undersökt vad yogaträning kan betyda för barn med CP.

– Under en kurs träffade jag en mamma från England och hennes treårige pojke som tränat yoga enligt konceptet Yoga for the special child. Mötet inspirerade mig att 2010 starta en pilotgrupp inom habiliteringen med övningar från boken till detta koncept. Samma höst fick jag gå en grundkurs i England som gav mig behörighet att hålla grupper i denna yogaform.

Erika Isakson påbörjade därmed också en studie för att utvärdera effekterna av yogaträning för barn med CP och hennes magisteruppsats i ämnet var klar 2015.

– Resultatet var att jag kunde se en ökad korrelation, mer symmetri, framförallt i höfterna på barnen. De blev också smidigare i kroppen.

Erika Isakson kan konstatera att det nu så smått börjar komma fritidsaktiviteter för barn där yoga ingår.

– Men det finns ingenting alls för barn med CP vad jag kan se, hoppas det blir ändring på det! För jag vill så klart att fler ska kunna få ta del av effekterna av yogautövning, säger Erika Isakson.

Och det Erika Isakson kunnat konstatera är att barn med CP till exempel lär sig ta djupa andetag och slappna av bättre när de utövar yoga.

-Jag jobbar fortfarande med yoga för barn med CP och jag ser fortsatta bra resultat!

Poster: Yogaträning för barn med cerebral pares