Lena Westbom har avlidit

Lena avled igår efter några månaders sjukdom. Lena var en av initiativtagana till CPUP och har allt sedan starten 1994 varit ansvarig neuropediater. Lenas skickliga och hängivna arbete har varit avgörande för CPUPs utveckling. Hennes kombination av att vara en mycket duktig läkare, forskare och registerarbetare är unik. Lena var även initiativtagare till MMCUP. Hennes alltid positiva och glada humör har inspirerat och hon har varit en mycket god vän till många av oss. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig och det är med stor tacksamhet och saknad vi minns Lena.

Gunnar Hägglund

CPUP möte vecka 41

Pandemin medför att vi inte heller detta år, 2021, kan träffas på CPUP-dagar som tidigare. Vi planerar i stället digitala möten med årsrapportering och olika intressanta föredrag och webinarier med start 11 oktober. Det är ännu inte bestämt hur många dagar mötet kommer att vara men vi återkommer så snart planeringen är klar.

Diagnosförening för CP bildad!

CPUP:s medverkanderåd har bildat en diagnosförening för CP med namnet CP Sverige.
CP Sverige kommer att ha ett nära samarbete med CPUP, men är en fristående ideell organisation.  
Med bildandet av CP Sverige kommer vi att få helt andra möjligheter att ha en direkt dialog och ett nära samarbete mellan professionen i CPUP och personer med CP och deras närstående.
Flera gemensamma webinarier är planerade och mer planeras.
Mer information finns på CP Sveriges hemsida.

Ta del av årsrapport och filmade presentationer!

Den nya årsrapporten är nu klar att ta del av. Eftersom CPUP-dagarna är inställda i år har vi  gjort några filmade rapporter och bildpresentationer, se en del av dem direkt nedan! Även våra kolleger i Danmark och Norge har skickat in filmade årsrapporteringar:

Till CPUP årsrapport 2020 över verksamhetsår 2019: bildspel, filmer och årsrapport.

Som framgår av årsrapporten är det mycket som går framåt, men även delar att förbättra. Glädjande nyheter är att de nya yrkesgrupperna i CPUP; logopeder och ortopedingenjörer har rapportformulär klara och i årsrapporten berättar de om sitt arbete.
Forskningen ökar och i år berättar alla 11 doktorander om sina studier. Andelen barn med fastställd diagnos i CPUP har minskat medan andelen barn med höftluxation tenderar att öka. Detta är trender som vi behöver arbeta med att vända i positiv riktning framöver. 

Coronakonsekvenser för CPUP

Coronapandemin har påverkat CPUP på flera sätt. Som bekant är CPUP-dagarna i höst inställda. Vi kommer i oktober i stället lägga ut videoinspelningar med årsrapportering och andra presentationer. Årsrapporten kommer att läggas ut på hemsidan som vanligt. Kontaktpersonträffar kommer att genomföras som webbmöten. Flera nya yrkesgrupper kommer att ha kontaktpersonmöten på detta sätt (logopeder, psykologer, ortopeder, ortopedingenjörer, neuropediatriker – samt som vanligt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, vuxengruppen). Information om datum kommer. 

Hösten 2021 hoppas vi att Coronapandemin är över. Vi har bokat Svenska Mässan i Göteborg 11–12 oktober 2021 för CPUP-dagar ”som vanligt” och hoppas att många har möjlighet att komma dit då.

Trots pandemin har nästan lika många personer rapporterats med arbetsterapi-, fysioterapi- eller vuxenformulär under perioden 1 januari – 15 juni i år jämfört samma period 2019 (3588 rapporter i år jämfört 3669 rapporter 2019). Det är glädjande att pandemin haft så liten påverkan på CPUP-bedömningarna. Förhoppningsvis kan personer som av olika skäl inte bedömts i vår få sin kontroll i höst i stället.

Tack för allt gott samarbete under våren. Hoppas alla trots Corona får en bra sommar!

Gunnar Hägglund

Teknikinformation om GDPR och analys av CPUP-data

Enligt GDPR:s dataskyddsprincip ska pseudonymiserade personuppgifter användas i största möjliga utsträckning, dvs ej namn och bara födelsedatum eller födelseår, vid uttag av data för analys. Det är bara tillåtet att ta ut personnummer och namn för egna patienter där syftet kräver det.

För att lättare kunna ta ut filer med födelsedatum eller födelseår har alla Comportoformulär nu justerats så att dessa variabler går att välja i sökfunktionen. I formulären ligger nu ”födelsedatum” och ”födelseår” inlagda med gråmarkerad ruta. Uppgifterna fylls i automatiskt när personnummer skrivits in. Justeringen är ännu inte gjord i gamla rapporter – vi meddelar när det är klart.

Över 500 redan anmälda till CPUP-dagarna – större lokaler bokade!

Logo CPUP Vi har redan 540 anmälda deltagare till CPUP-dagarna 9–10 oktober i Göteborg så vi går mot ett rekordstort möte i år! Det har under en period varit fullbokat till vissa gruppsessioner men vi har nu bokat större lokaler så att det åter finns möjlighet att anmäla sig och välja fritt mellan de flesta sessionerna. Du som redan bokat kommer att få mail med möjlighet att byta session om ni önskar. Mycket välkommen!