Det här är CPUP-dagarna

Allt sedan start har CPUP arrangerat ett årligt möte, CPUP-dagar, för alla involverade. I programmet för CPUP-dagarna ingår årsrapportering från CPUP, diskussion om CPUPs resultat och utveckling samt föreläsningar om olika ämnen kopplade till CP.

CPUP-dagarna arrangeras vartannat år i Malmö och vartannat år i Stockholm, Göteborg eller annan ort som har lokalmässiga förutsättningar. Den lokala arrangören står för det vetenskapliga programmet. Under senare år har cirka 500 personer och 20 utställare deltagit i CPUP-dagarna.

CPUP är ett uppföljningsprogram för personer med cerebral pares (CP). Sedan 2005 är CPUP dessutom utsett till Nationellt kvalitetsregister i Sverige, med uppdrag från NKR (Nationella Kvalitetsregisterorganisationen). CPUP-programmet finns för närvarande i hela Sverige, Norge, Danmark, Skottland och delar av Island och Australien.

Arkiv