Program CPUP-dagarna 14-15 oktober 2019 i Stockholm

Ta del av reportage och referat av konferensen här:
CPUP-dagar 2019 Dokumentation

Måndag 14 oktober

09.00 – 11.00    REGISTRERING – KAFFE

11.00 – 12.15    Årsrapport CPUP

12.15 – 13.30    LUNCH – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

13.30 – 14.00    Vem jag är och vem jag blir – Erika Wermeling

14.00 – 14.30     21-åringar med CP i Stockholm – Kristina Tedroff

14.30 – 15.00 The Magic Camp; making intervention fun – Dido Green

15.00 – 15.30    KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

15.30 – 17.00    Parallella sessioner:

                        Session A –

Gångortoser vid cerebral pares – ett systematiskt arbetssätt. Teori och praktik med filmer – Cecilia Lidbeck och Tina Andersson

                        Session B –

Designing and Doing Participation interventions – models for accupationala therapy – Dido Green
Den nya tumbedömningen – hur har det gått? – Lena Krumlinde Sundholm  och Marianne Arner                                       

                        Session C –

Ortopediska operationer när, var, hur? – Per Åstrand

                        Session D –

Association between posture and deformities in adults” – Atli Agustsson 
Kognitionsformulär för vuxna? – Ann Alriksson-Schmidt 
CP; förekomst och subtyp hos barn/vuxna – Ulrica Jonsson 
E-kurs: “Möta patienter med funktionsnedsättning” – Monica von Heijne

                        Session E –

Leva med CP- So what? Diskussion om utmaningar och möjligheter – Medverkanderådet.

                        Session F –

 Tal språk och kommunikation – Emma Kristoffersson          

  TOM, resultat från HabQ – Anita McAllister

  Mätmetoder för oralmotorisk funktions och tal – Åsa Mogren

18.30 –             MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

Tisdag 15 oktober

08.30 – 09.15    Synen hos barn med Cerebral Pares – Kerstin Hellgren

09.15 – 10.00     Epilepsi vid cerebral pares – Maria Dahlin

10.00 – 10.30    KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

10.30 – 12.00    Parallella sessioner:

                        Session G –

Smärta hos barn, inverkan på vardagsliv – Kristina Löwing                                          

 Mötet med barn med svår funktionsnedsättning – Åsa Bartonek och Anette Stolpe       

                       Session H –

Evidens för olika behandlingsmetoder för arm-handfunktion, frågor och diskussion – Lena Krumlinde Sundholm och Marianne Arner

Nya ortosformuläret – Elisabet Rodby Bousquet

                        Session I –

Nya forskningsstudier – ortopediska konsekvenser?

Ortopediska falldiskussioner – problemfall. 

                        Session J –

Ortosformulär i CPUP – Fredrik Bergljung

                        Session K –

Att äta och svälja, EDACS – Eva Sjöstrand

Undersökning av tuggfunktion – Åsa Mogren

Evidens för behandlingsmetoder vid ät- och sväljsvårigheter samt salivläckage – Anita McAllister


Session L – Lokal   

Kognition hos vuxna med CP – Helene Höye och Klaus Christensen

12.00 – 13.30    LUNCH – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

13.30 – 14.15     Perspektiv på CP: barn med CP i Uganda – Carin Andrews

14.15 – 14.45    Small Step – Ann-Christin Eliasson

14.45 – 15.15    KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

15.15 – 16.00    Aktuellt om forskning med CPUP– Gunnar Hägglund

(Anmälan och praktiska upplysningar CPUP-dagar 2019)

CPUP-dagar 2019 Dokumentation