Presentationsfiler föredrag CPUP-dagar 2018

Merete Aarsland Fosdahl: Hamstringsintervensjon

Fredrik Bergljung: Ortoser till Crouch

Marit Gullien: CP-foreningens Skolestart-pakke

Jenny Hedberg: Graff Botulinumtoxin

Kate Himmelmann och Lena Westbom: Medicinsk behandling av dyskinesi och spasticitet

Gunnar Hägglund: Crouch

Gunnar Hägglund: Forskning CPUP

Gunnar Hägglund: Höftluxation

Gunnar Hägglund: Smärta

Mette Johansen: CPUP 2018-Denmark

Lena Krumlinde-Sundholm : Hand Assessment for Infants; HAI 5!

Emma Landby: Resa med rullstolsburna barn

Caroline Martinsson: Kontaktpersonmöte FT

Susanne Nicklasson: Ortosstudie

Katina Pettersson: GMFM

Thor Sandmel: Han er ikke tung han er broren min

Kristine Stadskleiv, Marit Helene Gullien, Ann Alriksson-Schmidt: Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med CP. Implementering av CP Cog protokollen og samarbeid om tilrettelegging av skolesituasjonen.

Lena Westbom: Smärta

Dokumentation och reportage CPUP-dagarna 2018