Teknikinformation: WHODAS 2.0 klart för inrapportering

WHODAS 2.0 från Världshälsoorganisationen WHO, är ett bedömningsinstrument för att mäta hälsa och funktionshinder. Det har utvärderats inom CPUP-vuxen och finns klart för inrapportering i 3C. Formulär finns för självrapportering, ombudsrapportering eller via intervju. Om möjligt bör självrapportering användas. Formulären finns tillgängliga på svenska och engelska.
Formulär och manual

För tidigare notiser om teknikinformation se Arkiv för teknikinformation CPUP