Medverkanderåd

Frågor till medverkanderådet:
Beroende på vad din fråga gäller så skickas den antingen vidare till rådets ordförande eller till CPUP:s medverkanderåd-ansvariga Eva Nordmark. Ifall din fråga kräver att hela rådet engageras så kan vi även göra detta. Medverkanderådet sammanträder två gånger om året. På hösten sker detta i samband med CPUP-dagarna och på våren oftast i mars eller april.

Forskningsrelaterade frågor till medverkanderådet:
Medverkanderådet kan vara behjälpligt vid forskningsansökningar och/eller i forskningsprojekt. Ifall du önskar feedback på en ansökning så är det viktigt att i god tid kontakta medverkanderådet. Generellt har vi två deadlines för detta, men undantag kan göras vid behov. Deadlines är 1 oktober och 1 mars ifall arbetet är omfattande. Ifall du som forskare är intresserad att ha medverkanderådet med i ditt forskningsprojekt så är det rekommenderat att det budgeteras för i budgeten i din forskningsansökan.

Eva Nordmark
Ansvarig för CPUPs medverkanderåd

Kontakt E-post:penelope.lindegren[@]skane.se

Se vem som är medlem i CPUPs medverkanderåd