237 anmälda till lyckad Zoom eftermiddag om visual perception vid CP

– Intresset var mycket större än vad vi hade räknat med, säger Ann Alriksson-Schmidt. Tillsammans med sina nordiska kollegor Kristine Stadskleiv och Ro Robotham arrangerade och genomförde Ann Alriksson-Schmidt zoom-eventet i veckan om visual perception vid CP och om uppdateringen av CPCog. Deltagare från alla skandinaviska länder deltog.
Se mer information här.

Övriga bokade work shops under våren är:
24 februari: Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP approach), en ny målinriktad och personcentrerad metod för personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck för att uppnå egen satta aktivitetsmål.
Workshop 10-12. Swedish. NB. Also relevant for spina bifida. 
Presentatörer: Marie Peny Dahlstrand, OT, PhD, Ann-Marie Öhrvall, OT, PhD, Lena Bergqvist, OT, PhD, Caisa Hofgren, PhD.

16 mars :   Adapted assessment of cognition of individuals with severe speech and  motor impairments.
Workshop 13-15. English
Presentatör: Kristine Stadskleiv, PhD

26 april: Autism och ADHD hos barn med cerebral pares.
 14-15.30. Swedish.  Seminar and Discussion.  
Presentatör: Magnus Påhlman, MD, PhD

Registrering för ovanstående work shops öppnar inom kort.

Nytt neuropediaterformulär och Så rapporterar du 2020 och 2021

Det nya neuropediaterformuläret är kortare  än det tidigare utlagda eftersom en del av uppgifterna nu rapporteras i andra formulär. Neuropediaterformuläret finns som vanligt under Formulär Barn i menyraden ovan.
Direktlänk till formuläret.

Så rapporterar du bedömningar 2020 och 2021
Arbetsterapi, fysioterapi och vuxenbedömningar utförda 2020 behöver vara inrapporterade senast den 31/1 2021.

Reviderade formulär för 2020 kommer att läggas ut som PDF-filer på hemsidan efter årsskiftet. Använd dessa för bedömningar som görs från och med 1 januari 2021, men vänta med att rapportera in tills de reviderade formulären är uppdaterade i 3C, vilket sker i början av februari 2021. Vi meddelar på hemsidan när detta är gjort.  

Ta del av årsrapport och filmade presentationer!

Den nya årsrapporten är nu klar att ta del av. Eftersom CPUP-dagarna är inställda i år har vi  gjort några filmade rapporter och bildpresentationer, se en del av dem direkt nedan! Även våra kolleger i Danmark och Norge har skickat in filmade årsrapporteringar:

Till CPUP årsrapport 2020 över verksamhetsår 2019: bildspel, filmer och årsrapport.

Som framgår av årsrapporten är det mycket som går framåt, men även delar att förbättra. Glädjande nyheter är att de nya yrkesgrupperna i CPUP; logopeder och ortopedingenjörer har rapportformulär klara och i årsrapporten berättar de om sitt arbete.
Forskningen ökar och i år berättar alla 11 doktorander om sina studier. Andelen barn med fastställd diagnos i CPUP har minskat medan andelen barn med höftluxation tenderar att öka. Detta är trender som vi behöver arbeta med att vända i positiv riktning framöver. 

Zoom-seminarium om kognition 19 januari 2021

Vi vill redan nu meddela att följande seminarium kommer att hållas via Zoom den 19 januari 2021:

Psychologist Dr. Ro Julia Robotham will give a lecture on visual perception in cerebral palsy. We will also inform about the development of CPCog for adults and discuss research opportunities.

Kollegor i Norge, Island, Danmark och Finland är också inbjudna att deltaga. Seminariet riktar sig främst till psykologer, men alla professioner är välkomna! 

För mer information och anmälan att ta del av zoom-seminariet, läs här.

Två nya vetenskapliga artiklar baserade på CPUP

Följande nya artiklar är publicerade och finns även att tillgå i menyraden under Forskning/Vetenskapliga artiklar. Förklaring på svenska av innehållet kommer inom kort i högerspalten: Speciellt för dig med CP/Forskning

Rodby-Bousquet E, Alriksson-Schmidt A, Jarl J. Prevalence of pain and interference with daily activities and sleep in adults with cerebral palsy.
Dev Med Child Neurol 2020.

Hägglund, G. Association between pelvic obliquity and scoliosis, hip displacement and asymmetric hip abduction in children with cerebral palsy: a cross-sectional registry study.
BMC Musculoskelet Disord 2020; 21: 464. 

Nytt om WHODAS 2.0!

En kortversion av manual till 12-frågeversionen av WHODAS 2.0 som används till vuxna i CPUP finns nu tillgänglig under fliken Formulär vuxna/Formulär och manualer/WHODAS 2.0.
WHODAS 2.0 fylls i vid samma tillfällen som övriga formulär avseende trötthet och livskvalitet. Rutiner för bedömningsintervall är uppdaterade och inkluderar nu även bedömningsintervall för WHODAS 2.0.
Har du några frågor så hör av dig till Elisabet Rodby Bousquet.