Påminnelse om kognitionsseminarier och två nyheter!

* Ny tillgänglig presentation från CPUP-veckan:

Brian Hoares presentation för arbetsterapeuter och ortopedingenjörer på torsdagen under CPUP-veckan: “Upper limb orthoses, evidence and practice” finns nu tillgänglig:
Se och hör föredragen från årets CPUP-vecka!

* Påminnelse om kognitionsseminarier:

23 November 2021: Föreläsning av Ruth Elizabeth Hypher, PhD (Zoom)
“Cognitive rehabilitation for children and adolescents with brain injuries; presentation of an intervention study with Goal Management Training”.
Tid: 12–13.30
The lecture is in English
Anmäl dig här!

14 December 2021: Föreläsning av Åsa Korsfeldt och Barbro Lindquist, PhD (Zoom)
”Att vara barn med cerebral pares – kognition och mående”
Tid: 13-15
Föreläsningen genomförs på svenska
Anmäl dig här!

* Se och hör en Zoom-inläsning av kognitionshäftet.

Nu finns kognitionshäftet även som zoom-inläsning. Den finns sen tidigare som pdf, att beställa som tryckt broschyr eller att ta del av i separata ljudfiler för varje kapitel.
Direktlänk till zoom-versionen av kognitionshäftet
Länk till kognitionshäftets alla versioner

Missa inte att kolla filmerna från CPUP-veckan!

Den här veckan, till och med fredag 12 november, kan du fortfarande ta del av alla filmade inslag och presentationer som gavs under årets CPUP-vecka. Men sen begränsas utbudet så inte alla föreläsningar är möjliga att fortsätta ta del av i efterhand. Så passa på!
Du kan se i programlistan vilka inslag som kommer att försvinna efter den 12:e, de har röda länkar.
Presentationer CPUP-veckan 11-15 oktober 2021

Teknikinformation: Problem popupfönster i 3C formulär

Flera har rapporterat problem med popupfönster vid inmatning av felaktiga värden. Problemet består i att fönstret inte försvinner även om man klickar ok. Vi arbetar på att lösa detta och  förhoppningsvis finns en lösning snart.

Under tiden kan man få bort låsningen av popup-fönstret genom att när man klickat ok och fönstret inte försvinner går till en annan webbsida/applikation (vilken som helst) klickar i webbsidan, återgår till 3C och popupfönstret  och klickar ok. Då är låsningen borta.
Vi beklagar all frustration och extraarbete detta orsakat och tackar för ert tålamod.

Internationellt webinarium 8 november om hälseneförlängning vid CP

Det internationella webinariet den 8 november 2021 om hälseneförlängning vid CP vänder sig till ortopeder, fysioterapeuter och ortopedingenjörer intresserade av internationella perspektiv på hälseneförlängning vid cerebral pares. Internationella experter som Kerr Graham, Tom Novacheck, Hank Chambers och Unni Narayanan diskuterar operationstekniker, behandlingsindikationer, postoperativ behandling och långtidsresultat. Konferensen arrangeras av Marek Jozwiak, Bartosz Musielak, Elisabet Rodby Bousquet och Wade Shrader och stöds av EACD (European Academy of Childhood Disability) och EPOS (European Paediatric Orthopaedic Society).

Kostnadsfritt deltagande, läs mer och registrera dig här.

Nu går det att läsa eller lyssna på kognitionshäftet!

Nu är kognitionshäftet klart med information om vilka kognitiva svårigheter som barn och ungdomar med cerebral pares kan ha samt råd och tips. Informationen är skriven av en grupp av psykologer med lång erfarenhet av att arbeta med barn med cerebral pares och är baserad på evidens eller ”best practice”.

Ni har nu möjlighet att beställa de häften ni vill ha för er habilitering eller annan enhet för att ge ut till era barn och ungdomar med CP och deras familjer eller skolor.
Beställ här tryckta häften eller ta del av dem i pdf och som ljudfiler.

Efterhand kommer häftet att finnas tillgängligt på flera andra språk som engelska, finska, arabiska, amhariska, dari, och somaliska.

Vid frågor kontakta:
ann.alriksson-schmidt@med.lu.se
linda.sandstrom@med.lu.se

Uppskattat webinar om GMFM

Vi tackar fysioterapeuterna Katina Pettersson och Lena Hedström som genomförde webinariet om GMFM.
Katina och Lena skriver:  
Fredagen den 24 september 2021 samlades drygt 150 sjukgymnaster/fysioterapeuter  i ett webinar om det motoriska bedömningsinstrumentet GMFM. Kollegor från samtliga  Sveriges regioner deltog, och vi hade även kollegor med oss från Danmark, Norge, Finland och Island.
Tyngdpunkten på föreläsningen var att gå igenom hur vi registrerar GMFM bedömningar, samt hur vi kan använda våra resultat.
Vi vill tacka för deltagarnas intresse och aktiva medverkan. Tillsammans arbetar vi alla, för att utveckla våra habiliterande insatser för personer med cerebral pares – TACK allihop!

Länkar:
Åhörarkopior från webinaret 24/9 2021
Information om testet på Canchilds hemsida, såväl 88-an som 66-an
Själva testet

På Canchilds hemsida finns även all info om:
Percentiler
Motor-growth kurvorna