Så var årets CPUP-dagar! Reportage och dokumentation från konferensen


570 deltagare från hela Norden var samlade vid årets CPUP-dagar 14-15 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Det är i år 25 år sedan CPUP-startade och detta uppmärksammades. Dagarna var som vanligt fyllda av intressanta föredrag och diskussioner.


Reportage, föreläsares powerpoint-presentationer, referat från föreläsningar och seminarier och mer nyheter från dagarna kan du ta del av här på hemsidan under CPUP-dagarna 2019, dokumentation och reportage.

Årsrapport CPUP 2019 är nu klar och delades ut på konferensen.  
Rapporten kan även laddas ner och läsas här.

CPUP-dagarnas bästa poster utsedd!

Katarina Lauruschkus, forskare vid Lunds universitet, tog hem utmärkelsen Bästa poster på de nu avslutade CPUP-dagarna i Stockholm. Hennes poster handlar om vad dynamisk ståträning kan betyda för barn med CP.
Se och läs postern här.
22 postrar ställdes ut under konferensen vilket är dubbelt så många som det brukar vara och det här var första gången som organisationskommittén beslöt att dela ut ett pris till bästa poster!


(Klicka på bilderna för förstoring. )

Vill du vara med i forskningsprojekt om vuxna med cerebral pares?

Vi söker dig som är vuxen och har cerebral pares eller är närstående till en vuxen person med cerebral pares.

Syftet med detta projekt är att ta reda på vilka svårigheter och problemområden som är viktiga för vuxna med cerebral pares. Vi vill också veta vad i omgivningen som underlättar eller är ett hinder. 

Vi använder ICF som är en internationell klassifikation  av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO). ICF omfattar flera områden som kroppsstruktur (tex leder, muskler), kroppsfunktion (tex smärta, sömn, spasticitet), aktivitet och delaktighet (tex kunna förflytta sig, kommunicera, sysselsättning, relationer).

Vi vill utveckla en kortversion av ICF, en ”lista” över vilka svårigheter som har störst betydelse för vuxna med cerebral pares.

Vi gör en intervju vid ett tillfälle. Intervjun tar 1-1,5 timme.
Är du intresserad av att delta eller har frågor om studien – läs mer i dokumentet här:
Vill du delta i forskningsprojekt om vuxna med cerebral pares?

Rekord av vetenskapliga artiklar baserade på CPUP-data

Tio vetenskapliga artiklar baserade på CPUP har publicerats hittills under 2019. Det är ett betydligt högre antal mot tidigare år. Det här är ett glädjande tecken på den ökade forskningsaktiviteten kring CPUP. 
Bland artiklarna finns tre olika analyser av smärta vid CP, en studie av botulimuntoxinbehandling i över extremiteterna, en studie av korsettbehandling vid CP, en analys av olika höftoperationer för att förhindra höftluxation och en  rapport om hälsorapporterad livskvalitet hos vuxna med CP.
De nya artiklarna finns tillgängliga under menyrubriken Forskning/Publikationer: Vetenskapliga artiklar.
( Referat av artiklarna kommer med tiden att publiceras under avdelningen Speciellt för dig med CP. )

Blir Färöarna nästa land att införa CPUP?

Nu har Katrin Jakobaeus, fysioterapeut, och och Hallgerd Kristiansen, arbetsterapeut, tagit de första stegen för att verka för att CPUP ska kunna användas i Färöarna.

Katrin Jakobaeus arbetar som fysioterapeut på Landssjukhuset i Torshavn, Färöarna. Sjukhuset, som är det största av landets tre lasarettsinrättningar, servar övärldens 50 000 invånare med såväl allmänvård som specialistkompetens och rehabilitering. I sitt arbete som fysioterapeut för barn kom Katrin Jakobaeus tidigt att uppmärksamma en speciell kategori patienter.

Läs hela reportaget här!

Nu går det att ta ut Hälsorapporten!

Hälsorapporten, som redovisar det mesta som rapporterats in för barn som är med i CPUP, går nu att ta ut. Rapporten kan dock bara tas ut av personer som har behörighet till 3C, dvs personer som gjort CPUP-bedömningar (som Computorapport under fliken “Patient”).  
Under rubriken “Speciellt för dig med CP”, till höger här på hemsidan, finns en manual som förklarar de olika delarna i Hälsorapporten. 
Vi är tacksamma för alla synpunkter på rapporten så att vi kan utveckla och förbättra den vidare! Kontakta: gunnar.hagglund@med.lu.se.

Vill du visa en poster på CPUP-dagarna?

Berätta med en poster på CPUP-dagarna i Stockholm i höst, 14-15 oktober, om något utvecklings- eller forskningsprojekt, om er verksamhet eller om något annat som berör barn, ungdomar eller vuxna med cerebral pares. Du kan använda posters du haft på andra konferenser under året. Postern ska dock inte ha ett kommersiellt innehåll eller syfte.
Skicka in en beskrivning av din poster för granskning! Och gör det senast 30 september 2019 till gunnar.hagglund@med.lu.se. Välkommen!