Teknikinformation: Fortsatt inloggningsproblem på grund av uppdaterade SITHS Kort

RC Syd meddelar att det ännu inte gått att lösa problemet med inloggning i 3C som några med uppgraderade SITHS kort drabbats av. 

RC Syd skriver: “Problemet beror på faktorer som är utanför vår kontroll men vi gör vårt allra bästa för att det ska kunna fungera så snart som möjligt. Vi har i dagsläget inget preliminärt datum för när det kan tänkas vara klart men vi meddelar så fort vi vet mer. Under tiden hänvisar vi till inloggning med Mobilt BankID. För att få tillgång till detta måste RC Syd (046-17 13 48  från och med 24/2 ) kontaktas”.

För tidigare notiser om teknikinformation se Arkiv för teknikinformation CPUP

Ny CPUP- och CPNorthdoktorand

Vid årsskiftet började Jessica Stockman, sjukgymnast/fysioterapeut vid habiliteringen i Nyköping, som doktorand på Lunds universitet. Jessica Stockman ska doktorera på deltid och ska bland annat undersöka användningen av ortoser hos barn och ungdomar med CP. Hon kommer även att studera förekomst, typ och fördelning av samsjuklighet vid CP över livsspannet och för det kommer data både från CPUP och det multinationella forskningsprogrammet CPNorth att användas. Vi hälsar Jessica välkommen och lycka till!


Jessica Stockman, doktorand med titeln ”Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares och ryggmärgsbråck”.

Tekniknytt: Inloggningsproblem p.g.a uppdaterade SITHS-kort.

Det pågår en nationell satsning på uppgradering av SITHS-kort till SITHS e-id. Vissa regioner har redan påbörjat dessa medan andra är på gång.

Om man har fått sitt kort uppgraderat kommer man i nuläget inte in på 3C registerplattform.

RC Syd håller på att installera det certifikat som behövs för att man ska komma in  med uppgraderade kort samtidigt som man inte tar bort möjligheten för inloggning för de som ännu inte fått sina kort uppgraderade. En preliminär beräkning för när detta kan tänkas vara klart är den 14/2.

För tidigare notiser om teknikinformation se Arkiv för teknikinformation CPUP

Teknikinformation: WHODAS 2.0 klart för inrapportering

WHODAS 2.0 från Världshälsoorganisationen WHO, är ett bedömningsinstrument för att mäta hälsa och funktionshinder. Det har utvärderats inom CPUP-vuxen och finns klart för inrapportering i 3C. Formulär finns för självrapportering, ombudsrapportering eller via intervju. Om möjligt bör självrapportering användas. Formulären finns tillgängliga på svenska och engelska.
Formulär och manual

För tidigare notiser om teknikinformation se Arkiv för teknikinformation CPUP

Teknikinformation: Så rapporterar du bedömningar 2019 och 2020

Arbetsterapi, fysioterapi och vuxenbedömningar utförda 2019 behöver vara inrapporterade senast den 31/1 2020

Reviderade formulär för 2020 kommer att läggas ut som PDF-filer på hemsidan efter årsskiftet. Använd dessa för bedömningar som görs från och med 1 januari 2020, men vänta med att rapportera in tills de reviderade formulären är uppdaterade i 3C, vilket sker i början av februari 2020. Vi meddelar på hemsidan när detta är gjort.  

Logoped och ortosformulären är klara för rapportering till 3C från årsskiftet.
De nya formulären finns att ladda ned från “Formulär barn” och “Formulär vuxna”. För ortosformuläret kan alla som är regionanställda börja rapportera från 1 januari 2020. För privatanställda i företag som har avtal med regionerna pågår juridisk utredning hur vårdgivarindelning ska ske. Det betyder att ortopedingenjörer i privata företag ännu inte kan ansöka om inloggningsbehörighet. Vi återkommer så snart vi fått klarhet i detta.  

Utbildningspaket för föräldrar till barn med cerebral pares

Barn-och ungdomshabiliteringen i Region Skåne har tagit fram en digital utbildning om cerebral pares. Utbildningen vänder sig främst till föräldrar till barn och ungdomar med cerebral pares i åldern 0-17 år. Barnet eller ungdomen kan även själv ta del av flera delar i utbildningen.

Projektledare är Malin Bergström och Gregory Jakobsson har ansvarat för teknik och filmning. I arbetsgruppen har även fysioterapeut Katarina Lauruschkus, arbetsterapeut Malin Höjman och psykolog Caroline Johannesson ingått. Dessutom har flera medarbetare bidragit med texter. Neuropediatriker Lena Westbom medverkar liksom flera föräldrar, barn och ungdomar.
Läs mer om programmet och se hur det fungerar.