Vad ska du prata om på CPUP-dagarna i höst, Ro Robotham?

– Trötthet har visat sig vara vanligare hos individer med cerebral pares (CP) än hos den allmänna befolkningen och detta kan påverka många aspekter av en individs liv negativt. För att stödja vuxna med CP i att hantera sin trötthet är det viktigt att läkare har lämpliga bedömningsverktyg. Det säger Ro Robotham, bilden, adjunkt och forskare vid Institut for Psykologi, Köpenhamns universitet, Danmark.

Ro Robotham kommer att på CPUP-dagarna under temat ”Vuxna med cerebral pares och kognition” hålla föredraget: ”Comparing self-report tools for assessing fatigue in adults with CP”

– Det finns många tillgängliga verktyg för att mäta olika aspekter av trötthet i olika patientpopulationer, men det finns, såvitt vi vet, endast två verktyg tillgängliga specifikt utformade för att mäta trötthet hos ungdomar och vuxna med CP, fortsätter Ro Robotham.

Verktygen är: Fatigue Impact and Severity Self Assessment ( FISSA) frågeformulär och Modified Mental Fatigue Scale (m-MFS).

Poängen på frågeformulären jämfördes

-Den jämförande studie som vi utförde syftade till att jämföra svaren från ett urval av individer med CP på dessa två verktyg samt på Multidimentional Fatigue Inventory (MFI-20), ett verktyg som används i ett brett spektrum av neurologiska populationer, för att avgöra om de ger kompletterande information om en patients upplevelse av trötthet.

Efter vissa justeringar av frågeformulären samlades data in från trettio ungdomar och vuxna (14 år eller äldre) med CP. Poängen på de tre frågeformulären jämfördes.

– En hög grad av trötthet rapporterades i vårt urval. Vi drar slutsatsen att verktygen ger information om olika aspekter av trötthet och att val avverktyg bör bero bland annat på syftet med bedömningen, avslutar Ro Robotham.

Föredraget under CPUP-dagarna kommer också kort att täcka vad vi vet om trötthet vid CP och vad som kan göras för att hjälpa individer med CP som upplever trötthet.

Mer om Ro Robotham och hennes forskning.

Program CPUP-dagarna 10-11 oktober 2022

Webbinarium om perception och motorik vid bilateral cerebral pares

Onsdagen den 31 augusti 2022, kl. 13.00-16.00
Välkommen till Webbinarium om perception och motorik vid bilateral cerebral pares.
Silvia Alboresi, Reggio-Emilia, Italien och Åsa Bartonek, Mimmi Örtqvist och Cecilia Lidbeck, Karolinska Institutet, Stockholm delar med sig av sina erfarenheter kring hur störning i perceptionen påverkar motoriken hos barn med bilateral cerebral pares.

Preliminärt program 

  • Dysperceptiva former av bilateral spastisk cerebral pares – hur känns de igen?
  • Perception och Motorik – hur hänger det ihop?
  • Tecken på perceptionsstörning
  • Forskning från gruppen

Anmäl dig senast den 22/8 via denna länk!

Du ser alla kommande sammankomster under rubriken Kommande sammankomster i menyraden överst på hemsidan!

Projekt för att förbättra kvaliteten inom kognition

Med start under hösten 2022 kommer vi genomföra ett kvalitetsförbättringsprojekt för psykologer som arbetar inom habilitering.
Målet är att stärka och öka kunskapen i användningen av CPCog och att få fler barn att genomgå en kognitiv utredning.
Programmet innehåller bland annat föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner där ni har möjlighet att få svar på frågor och tid för att utbyta erfarenheter med varandra. 
Projektet kommer att genomföras med fem träffar under 2022/2023 varav två fysiska träffar och tre via zoom.
Läs mer om projektet och hur du anmäler dig.

Vill du visa en poster på CPUP-dagarna?

Berätta med en poster på CPUP-dagarna i Stockholm i höst, 10-11 oktober, om något utvecklings- eller forskningsprojekt, om er verksamhet eller om något annat som berör barn, ungdomar eller vuxna med cerebral pares!

Du kan använda posters du haft på andra konferenser under året. Postern ska dock inte ha ett kommersiellt innehåll eller syfte.
Skicka in en beskrivning av din poster för granskning! Och gör det senast 30 augusti 2022 till gunnar.hagglund@med.lu.se. 
Välkommen!

Anmäl dig till årets CPUP-dagar!

Det går nu att anmäla sig till CPUP-dagarna i Stockholm 10 – 11 oktober 2022.
Vi har i år betydligt fler föreläsnings- och diskussionsämnen för att alla ska kunna välja ett program efter sitt intresse. Förändringarna och delar ur programmet beskrivs i denna film.

Preliminärt program, anmälan och praktisk information.
(Sidan nås också från menyraden ovan, längst till vänster: CPUP-dagarna.)

Alla mycket välkomna!

Välkommen till webbinarium om munhälsa och munmotorik hos personer med CP

Torsdagen 19 maj 2022 klockan 18-19

Agneta Rubensson, logoped, och Christina Havner, specialisttandläkare i ortodonti på Mun-H-Center, pratar om munhälsa, munmotorik och bettavvikelse hos personer med CP.
De ger en översikt över ämnet och efteråt inbjuds alla att ställa frågor och diskutera.

Webbinariet anordnas av CPUP och CP Sverige.

Anmäl dig via denna länk!

Mycket välkommen!

Filmade inslag från CPUP-webbinariet

Nu kan du här nedan ta del av inspelade presentationer från CPUP-webbinariet:

CPUP-webbinarium med årsrapportering  25 april 2022

Inledning /Gunnar Hägglund                                          

Neuropediatrik /Kate Himmelmann                               

Arbetsterapi/ Jenny Hedberg Graff                                

Fysioterapi /Caroline Martinsson          

Logopedi/ Anita McAllister                      

Ortosdelen /Elisabet Rodby Bousquet                            

CPUP vuxen / Elisabet Rodby Bousquet  

Rapport från Danmark /Mette Johansen   

Rapport från Norge /Guro Andersen                              

Bildstöd i CPUP / Lena Adem                                       

Klassificering av gång – hur går vi vidare?/Tina Andersson, Cecilia Lidbeck                                  

Information om CPUP-dagarna 2022 /Gunnar Hägglund                                                        

Tack till alla föreläsare och tack till alla deltagare för intressanta diskussioner.