Magister- & andra projektarbeten

Projektarbete i sjukgymnastik 10p/15hp

Åsa Hägerholm Bränström 2016

Kartläggning av fysisk aktivitet hos barn med Cerebral Pares

 

Frida Degerstedt 2015

Fysioterapeutiska interventioner och fysisk aktivitet för barn med cerebral pares i norra Sverige – en registerstudie ur rättvise- och genusperspektiv.

 

Lena Ekström 2010

Hälsa och funktion i kvalitetsregistret för uppföljning av cerebral pares – CPUP:en genomlysning utifrån den Internationella klassifikationen av funktion, funktionshinder och hälsa för barn och ungdom.

 

Lena Hedström 2010

Uppföljning av dislokation av höftled, passiv ledrörlighet, spasticitet samt smärta i nedre extremiteten hos barn med cerebral pares i Jämtlands län.

 

Birgitta Segerstein

Behandling av equinusfelställning vid spastisk hemiplegi- en retrospektiv kartläggning.

 

Rydberg H, Widgren A-M 2007

Rörelserelaterade funktioner och aktiviteter hos ungdomar med cerebral pares.

 

Projektarbete i sjukgymnastik 30hp

Marita Västerbo 2017

Förekomst av ledrörlighetsinskränkning och höftledslateralisering hos barn med cerebral pares – tidig respektive sen registrering i CPUP. (Abstract)

 

Lena Hedström 2015

Missing data in physiotherapists’ assessments of children with cerebral palsy

 

Caroline Martinsson 2009

Ståträning med maximal abduktion och höftextension förbättrar höftutveckling för barn med cerebral pares.

 

Projektrapporter inom sjukgymnastik

Caroline Martinsson 2012

Projekt sent anmälda barn

Projektrapport angående sjukgymnasts medverkan vid behandling

Ryggröntgengenomgång i Västra Götalandsregionen HT 2012

Projektrapport om höftuppföljning i Västra Götalandsregionen

 

Examensarbete inom läkarprogrammet

Maria Larsson 2011

Resultat av unilateral variserande femurosteotomi hos barn med cerebral pares.

 

Linda Bergstrand 2010

Cerebral pares hos barn och ungdomar i Skåne/Blekinge: prognostiska faktorer för överlevnad.

 

Karolin Persson 2008

Utvärdering av behandling av barn med cerebral pares med botulinumtoxin i gastrocnemius.

 

Masteruppsats 30hp

Amanda Rimstedt 2014

Pain reports in children with cerebral palsy. A retrospective total population study in Region Skåne