Arkiv Teknikinformation CPUP 2020

25 FEBRUARI, 2020
Slut på inloggningsproblem i 3C med uppgraderade SITHS-kort
Certifikatet som krävdes är nu på plats och det ska fungera att komma in på registerplattformen 3C även med uppgraderade SITHS kort.

21 FEBRUARI, 2020
Teknikinformation: Fortsatta inloggningsproblem på grund av uppdaterade SITHS Kort
RC Syd meddelar att det ännu inte gått att lösa problemet med inloggning i 3C som några med uppgraderade SITHS kort drabbats av. 
RC Syd skriver: “Problemet beror på faktorer som är utanför vår kontroll men vi gör vårt allra bästa för att det ska kunna fungera så snart som möjligt. Vi har i dagsläget inget preliminärt datum för när det kan tänkas vara klart men vi meddelar så fort vi vet mer. Under tiden hänvisar vi till inloggning med Mobilt BankID. För att få tillgång till detta måste RC Syd (046-17 13 48  från och med 24/2 ) kontaktas”.

11 FEBRUARI, 2020
Teknikinformation: Inloggningsproblem p.g.a uppdaterade SITHS-kort.
Det pågår en nationell satsning på uppgradering av SITHS-kort till SITHS e-id. Vissa regioner har redan påbörjat dessa medan andra är på gång.
Om man har fått sitt kort uppgraderat kommer man i nuläget inte in på 3C registerplattform.
RC Syd håller på att installera det certifikat som behövs för att man ska komma in  med uppgraderade kort samtidigt som man inte tar bort möjligheten för inloggning för de som ännu inte fått sina kort uppgraderade. En preliminär beräkning för när detta kan tänkas vara klart är den 14/2.

29 JANUARI, 2020
Teknikinformation: WHODAS 2.0 klart för inrapportering
WHODAS 2.0 från Världshälsoorganisationen WHO, är ett bedömningsinstrument för att mäta hälsa och funktionshinder. Det har utvärderats inom CPUP-vuxen och finns klart för inrapportering i 3C. Formulär finns för självrapportering, ombudsrapportering eller via intervju. Om möjligt bör självrapportering användas. Formulären finns tillgängliga på svenska och engelska.
Formulär och manual

27 JANUARI, 2020
Teknikinformation
Fysioterapi- och Arbetsterapiformulären i 3C stängs måndag 3 februari för uppdatering till 2020 års version . Formulären beräknas öppna senare under den veckan. 
Vuxenformuläret stänger 10 februari och beräknas öppna någon dag senare.