Visa en poster och vinn ett pris!

Vi påminner om posterutställningen vi vill ha under höstens CPUP-dagar där du kan presentera utvecklings- eller forskningsprojekt som berör cerebral pares.
Du kan använda posters som varit visade på andra konferenser.
Skicka beskrivning av din poster till gunnar.hagglund@med.lu.se
Vi kommer liksom 2019 att dela ut pris till bästa poster på CPUP-dagarna! Än så länge håller vi priset hemligt…

Vad ska du prata om på CPUP-dagarna i höst, Ro Robotham?

– Trötthet har visat sig vara vanligare hos individer med cerebral pares (CP) än hos den allmänna befolkningen och detta kan påverka många aspekter av en individs liv negativt. För att stödja vuxna med CP i att hantera sin trötthet är det viktigt att läkare har lämpliga bedömningsverktyg. Det säger Ro Robotham, bilden, adjunkt och forskare vid Institut for Psykologi, Köpenhamns universitet, Danmark.

Ro Robotham kommer att på CPUP-dagarna under temat ”Vuxna med cerebral pares och kognition” hålla föredraget: ”Comparing self-report tools for assessing fatigue in adults with CP”

– Det finns många tillgängliga verktyg för att mäta olika aspekter av trötthet i olika patientpopulationer, men det finns, såvitt vi vet, endast två verktyg tillgängliga specifikt utformade för att mäta trötthet hos ungdomar och vuxna med CP, fortsätter Ro Robotham.

Läs hela intervjun med Ro Robotham om hennes forskning och vad hon ska föreläsa om på CPUP-konferensen!

Vill du visa en poster på CPUP-dagarna?

Berätta med en poster på CPUP-dagarna i Stockholm i höst, 10-11 oktober, om något utvecklings- eller forskningsprojekt, om er verksamhet eller om något annat som berör barn, ungdomar eller vuxna med cerebral pares!

Du kan använda posters du haft på andra konferenser under året. Postern ska dock inte ha ett kommersiellt innehåll eller syfte.
Skicka in en beskrivning av din poster för granskning! Och gör det senast 30 augusti 2022 till gunnar.hagglund@med.lu.se. 
Välkommen!

Anmäl dig till årets CPUP-dagar!

Det går nu att anmäla sig till CPUP-dagarna i Stockholm 10 – 11 oktober 2022.
Vi har i år betydligt fler föreläsnings- och diskussionsämnen för att alla ska kunna välja ett program efter sitt intresse. Förändringarna och delar ur programmet beskrivs i denna film.

Preliminärt program, anmälan och praktisk information.
(Sidan nås också från menyraden ovan, längst till vänster: CPUP-dagarna.)

Alla mycket välkomna!