Positiva reaktioner på årets CPUP-dagar

CPUP-dagar 2022 hade ett rekordstort antal deltagare, kanske ett uppdämt behov av att träffas fysiskt efter pandemins alla webbmöten. Programmet var jämfört med tidigare CPUP-dagar bredare med färre plenumföreläsningar och fler parallella sessioner och plenumdiskussioner. Av utvärderingen att döma var detta mycket positivt.

Diagnosföreningen CP Sverige som var medarrangör delade för första gången ut två priser; Eva Nordmarkpriset till Karin Delén, till vänster, och Lena Westbompriset till Reidun Jahnsen, till höger i bild . Vi gratulerar!

Dokumentation av CPUP-dagarna: Här kan du läsa vad några deltagare tyckte om konferensen, se foto på mingel och prisutdelningar, läsa intervjuer med några föreläsare och ta del av referat från föreläsningarna och en del seminarier. Föreläsarnas PP-filer kommer också att läggas upp här. Du hittar sidan även i menyn under “CPUP-dagarna”.

Nyheter från CPUP-dagarna: årsrapport och rekordantal

Årsrapporten 2022 publicerad
Årsrapporten för CPUP finns nu att läsa här och under fliken “Forskning/publikationer”. 2021 var ett bra år för CPUP. Trots pandemin hade vi en hög rapporteringsgrad till CPUP och de nyare formulären för kognition, logopedi och ortoser har fått en stor spridning. Andelen barn med fastställd diagnos har ökat från 67% till 83%. Mycket mer finns att läsa i rapporten. 

Rekorddeltagande vid CPUP-dagarna
Årets CPUP-dagar har nu startat. Vi är i år 640 deltagare vilket är betydligt fler än vid tidigare CPUP-dagar. Rapporter och reportage från CPUP-dagarna kommer att publiceras här på hemsidan.

Information inför CPUP-dagarna utskickad!

Alla som anmält sig till CPUP-dagarna i oktober ska idag onsdag 28/9 ha fått  information via e-post.  Om du anmält dig och inte fått meddelandet (kontrollera skräpposten!) så kontakta gunnar.hagglund@med.lu.se.
Vi kommer att skicka ut namnskyltar till samma e-postadresser i början av nästa vecka, vecka 40, så det är viktigt att e-posten når fram. 
Den epostade informationen finns även här. 

Vad kommer du att prata om på CPUP-dagarna, Lindsay Pennington?

 – Jag kommer att prata om olika behandlingsinsatser för barn och unga med dysartri. Jag beskriver den forskning som hittills har utförts på de olika metoderna och sammanfattar resultaten av studierna. Fokus är de förändringar i barnens röster och i förståelsen av deras tal som behandlingsinsatserna lett till.

Lindsay Pennington, senior lektor och logoped vid Institutet för hälsa och samhälle, Newcastle universitet, England.

Lindsay Pennington håller i en av CPUP-dagarnas parallella sessioner på tisdagseftermiddagen den 11 oktober och hon kommer i sin föreläsning ”Interventions for children and young people with dysarthria – are they worth a try?” även att ta upp vad unga människor har sagt om dysartribehandling och vilken inverkan den har haft på deras vardagliga samtal.

Vad har varit mest intressant med dina studier?
 – Unga människor har pratat om hur de har kunnat kommunicera lättare efter dysartribehandling; hur deras tal är lättare för människor att förstå och att de har blivit säkrare i sin kommunikation.

Vad skulle du hoppas kunde förändras för personer med dysartri?
– Jag hoppas att unga människor med dysartri kommer att känna sig mer säkra på att tala i alla sina dagliga aktiviteter och att deras kommunikation kommer att förstås av dem som de interagerar med, avslutar Lindsay Pennington.

Vidare läsning:
Internet delivery of intensive speech and language therapy for children with cerebral palsy: a pilot randomised controlled trial

Det här var fjärde och sista intervjun med en föreläsare på kommande CPUP-dagarna 10-11 oktober.
Läs alla intervjuerna här.

Program CPUP-dagarna 2022


Vad ska du prata om på CPUP-dagarna i höst, Frida Degerstedt?

Frida Degerstedt har tillsammans med Katina Pettersson, Lena Hedström och Elisabet Rodby Bousquet föreläsningspunkten ”Träning för barn i Sverige – hur ser det ut?” på CPUP-dagarna? Så vad ska du prata om här?

– Jag ska prata om hur olika grupper av barn och unga med CP verkar ha olika förutsättningar att delta i fysisk aktivitet. Jag tänkte också berätta lite om hur ungdomar upplever sin delaktighet i fysisk fritidsaktivitet och skolidrott.

Frida Degerstedt, bilden, är doktorand i fysioterapi, i samarbete med Umeå centrum för genusstudier, vid Umeå universitet. Hon undersöker i sin forskning därför även om det har betydelse om barnen och ungdomarna är födda i Sverige eller inte, om de är killar eller tjejer och var i Sverige de bor. Vad har du här kommit fram till än så länge när det gäller träningsvillkor och delaktighet för unga med CP?

– Jag har sett att det är olika för olika grupper av barn och unga. Det verkar till exempel vara färre barn och unga som är födda utanför Sverige som deltar i fysisk aktivitet, jämfört med dem som är födda i landet. Vi vet inte riktigt varför det är så.

Frida Degerstedt arbetar också med att hämta in ungdomars egna åsikter och tankar om fritidsaktivitet, skolidrott och fysioterapi. Vad har varit mest intressant att ta del av här?

– Mest intressant är nog att höra ungdomarnas egna berättelser om när det fungerar bra och de är delaktiga och får stöd i idrotten. Men det är också slående hur svårt det verkar vara att få till exempel skolidrotten att fungera så att ungdomar med CP kan vara delaktiga med sin klass på ett bra sätt.

Mer om Frida Degerstedts forskning.

Program för CPUP-dagarna 2022

Läs fler intervjuer med CPUP-dagarnas föredragshållare!

Vad ska du prata om på CPUP-dagarna, Evelina Pantzar-Castilla?

Att som barn med CP gå med böjda knän är en bidragande orsak till att en kontraktur utvecklas i knäleden (KFC). Något som kan utvecklas så långt att det begränsar barnets gångförmåga. Evelina Pantzar-Castilla, bilden, barnortoped vid universitetssjukhuset i Örebro, ville undersöka värdet med en nyutvecklad gånganalys vid bedömning av knäledens vinklar vid gång hos barn med CP.

– Jag kunde konstatera att ökad KFC var associerad med en högre ålder och GMFCS-nivå. Det finns också ett stark samband mellan KFC och nedsatt fysisk funktion (mätt med Functional mobility scale).

I sitt föredrag på CPUP-konferensen kommer Evelina Pantzar-Castilla att redovisa vad hon kom fram till under det forskningsarbete som ledde fram till en doktorsavhandling i ämnet “Knee flexion contracture and flexed knee gait in children with cerebral palsy” vilken hon disputerade med i fjor. Bland annat får vi höra mer om två-dimensionell gånganalys, dess för- och nackdelar och hur den kan användas.

– Många barn med cerebral pares går självständigt vilket var väntat, men många använder rullstol under stora delar av den dagliga förflyttningen, en väldigt liten del använder kryckor eller andra gånghjälpmedel vilket var förvånande, avslutar Evelina Pantzar-Castilla.

Evellina Pantzar-Castillas doktorsavhandling

Program för CPUP-dagarna 2022