Välkomna till webinarium om GMFM!

Fredagen den 24/9 2021 kl. 9:00 till 11:30 erbjuds en praktisk förmiddag med det motoriska bedömningsinstrumentet GMFM. Testet är utvecklat för personer med CP och kan användas för barn från 5 månader upp till 16 års ålder.
Alla fysioterapeuter är välkomna, oavsett vana att bedöma enligt GMFM, för att få ökad kunskap om testet och motoriken hos barn/ungdomar med CP utifrån de olika GMFCS-nivåerna. Denna förmiddag är för er som vill lära er tolka och använda era GMFM-resultat i praktiken, och få verktyg för att lättare kunna planera barnets fysioterapeutiska behandling. 

Webinariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Boka datumet redan nu och håll ögonen öppna på CPUPs hemsida i slutet av augusti, då information om och länk till anmälan läggs ut.

Välkomna!

Sjukgymnasterna Lena Hedström & Katina Pettersson

CPUP-vecka 11-15 oktober!

CPUP-veckan, som ersätter CPUP-dagarna pga pandemin, kommer att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Måndag 11 oktober presenteras årsrapporten följt av plenumpresentationer.
De följande dagarna kommer att vara fyllda med olika föredrag där varje yrkesgrupp/formulär kommer att står för programmet.
Deltagande i CPUP-veckan kommer att vara utan avgift, men anmälan kommer att krävas.
Anmälningslänk kommer att öppnas i slutet av sommaren.
Programmet kommer att läggas ut på hemsidan efterhand. Redan nu ser vi att det blir ett stort program med många intressanta ämnen.
Alla är mycket välkomna!

Problem med att kommunicera sänker skolresultaten för elever med CP

En registerstudie baserad på data från CPUP och andra nationella register visade att  svårigheter med kommunikation  är en bidragande orsak till sämre studieresultat för elever med CP – något som möjligen skulle kunna avhjälpas till viss del med bättre kommunikativt stöd.

Läs mer om studien hos Specialpedagogiska skolmyndigheten
Läs den vetenskapliga artikeln i Developmental Medicine and Child Neurology

Välkommen till två zoomföreläsningar i maj!

Under maj månad kommer CP Sverige att anordna två kvällsföreläsningar för brukare, närstående och profession. Vi är tacksamma för hjälp att informera om detta.  Så sprid gärna följande:

Den 5 maj föreläser Gunnar Hägglund, registerhållare för  CPUP, och Susanne Sandström, mamma till en son med cerebral pares och som deltar i CPUP, om vad CPUP är och vad som är poängen med detta uppföljningsprogram. En zoom-länk skickas en halvtimme före föreläsningen börjar till den epostadress du registrerar dig med. 
Datum och tid: 5 maj 2021, klockan 18-19.30
Anmäl Dig till 5 maj här!

Och den 20 maj får vi höra och diskutera med Stephan Dahlin, pappa till Nore som föddes med en CP-skada, samt Anita McAllister, logoped och docent vid Enheten för logopedi, Clintec, Karolinska Institutet och Medicinsk enhet logopedi, Karolinska universitetssjukhuset. Föreläsningen handlar om sondmatning eller att ”få en knapp på magen” som titeln också heter.
Datum och tid: 20 maj 2021, klockan 18–19.30
Anmäl Dig till 20 maj här!

Läs mer om föreläsningsserien och arrangören CP Sverige

Rekorduppslutning på vårterminens sista digitala kognitionsföreläsning!Närmare 200 deltagare deltog i vårens sista kognitionsseminarium som handlade om autism och ADHD hos barn med cerebral pares. Vi vill rikta ett stort tack till alla de fantastiska föreläsare vi haft under våren: Ro Robotham, Marie Peny-Dahlstrand, Lena Bergquist, Ann-Marie Öhrvall, Kaisa Hofgren, Kristine Stadkleiv och Magnus Påhlman.
Vi återkommer med ett nytt spännande föreläsningsschema för psykologer (och andra) för hösten.
Glöm inte heller att “save the date” för CPUP-dagarna 2021 som kommer att vara digitala med start 11 oktober. Det kommer att ingå ett antal seminarier för psykologer.
Stort tack!
Ann Alriksson-Schmidt

Informationsblad om CP Sverige

Det har kommit önskemål om informationsblad om CP Sverige att dela ut till personer med cerebral pares och deras närstående. Det ligger nu information som kan tryckas ut under länken “Speciellt för dig med CP” i listen till höger. 
CP Sveriges hemsida finns också information om kommande webinarier, närmast 5 maj med rubriken “Vad är CPUP- och vad har jag för nytta av CPUP”. 

Lena Westbom har avlidit

Lena avled igår efter några månaders sjukdom. Lena var en av initiativtagana till CPUP och har allt sedan starten 1994 varit ansvarig neuropediater. Lenas skickliga och hängivna arbete har varit avgörande för CPUPs utveckling. Hennes kombination av att vara en mycket duktig läkare, forskare och registerarbetare är unik. Lena var även initiativtagare till MMCUP. Hennes alltid positiva och glada humör har inspirerat och hon har varit en mycket god vän till många av oss. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig och det är med stor tacksamhet och saknad vi minns Lena.

Gunnar Hägglund

CPUP möte vecka 41

Pandemin medför att vi inte heller detta år, 2021, kan träffas på CPUP-dagar som tidigare. Vi planerar i stället digitala möten med årsrapportering och olika intressanta föredrag och webinarier med start 11 oktober. Det är ännu inte bestämt hur många dagar mötet kommer att vara men vi återkommer så snart planeringen är klar.

Diagnosförening för CP bildad!

CPUP:s medverkanderåd har bildat en diagnosförening för CP med namnet CP Sverige.
CP Sverige kommer att ha ett nära samarbete med CPUP, men är en fristående ideell organisation.  
Med bildandet av CP Sverige kommer vi att få helt andra möjligheter att ha en direkt dialog och ett nära samarbete mellan professionen i CPUP och personer med CP och deras närstående.
Flera gemensamma webinarier är planerade och mer planeras.
Mer information finns på CP Sveriges hemsida.