Nu går det att läsa eller lyssna på kognitionshäftet!

Nu är kognitionshäftet klart med information om vilka kognitiva svårigheter som barn och ungdomar med cerebral pares kan ha samt råd och tips. Informationen är skriven av en grupp av psykologer med lång erfarenhet av att arbeta med barn med cerebral pares och är baserad på evidens eller ”best practice”.

Ni har nu möjlighet att beställa de häften ni vill ha för er habilitering eller annan enhet för att ge ut till era barn och ungdomar med CP och deras familjer eller skolor.
Beställ här tryckta häften eller ta del av dem i pdf och som ljudfiler.

Efterhand kommer häftet att finnas tillgängligt på flera andra språk som engelska, finska, arabiska, amhariska, dari, och somaliska.

Vid frågor kontakta:
ann.alriksson-schmidt@med.lu.se
linda.sandstrom@med.lu.se

Uppskattat webinar om GMFM

Vi tackar fysioterapeuterna Katina Pettersson och Lena Hedström som genomförde webinariet om GMFM.
Katina och Lena skriver:  
Fredagen den 24 september 2021 samlades drygt 150 sjukgymnaster/fysioterapeuter  i ett webinar om det motoriska bedömningsinstrumentet GMFM. Kollegor från samtliga  Sveriges regioner deltog, och vi hade även kollegor med oss från Danmark, Norge, Finland och Island.
Tyngdpunkten på föreläsningen var att gå igenom hur vi registrerar GMFM bedömningar, samt hur vi kan använda våra resultat.
Vi vill tacka för deltagarnas intresse och aktiva medverkan. Tillsammans arbetar vi alla, för att utveckla våra habiliterande insatser för personer med cerebral pares – TACK allihop!

Länkar:
Åhörarkopior från webinaret 24/9 2021
Information om testet på Canchilds hemsida, såväl 88-an som 66-an
Själva testet

På Canchilds hemsida finns även all info om:
Percentiler
Motor-growth kurvorna

Vad tycker du om årets CPUP-vecka?

Nu går CPUP-veckan in i sluttampen, nedan några foton från arrangörer och deltagare.
Har du som är med några synpunkter som du vill framföra? Vad har varit intressant att prata om i temagrupperna, till exempel? Hur har det fungerat att deltaga rent tekniskt och vad tycker du om föreläsningarna i år?
Eposta webmaster@cpup.se och berätta om dina upplevelser av årets CPUP-vecka och bifoga gärna en bild på dig också så publicerar vi det här på hemsidan.

Information om CPUP-veckan

Vi är nu 1200 anmälda till CPUP-veckan. 
Anmälan stänger klockan 17 nu på fredag 8 oktober. 
Alla som anmält sig får under fredagskvällen 8/10 ett epost med bekräftelse och praktisk information.
Anmälningslänk till mötet kommer att epostas ut dagen före respektive session.  
Bekräftelse och anmälningslänk skickas till den epostadress du anmält.
Om du inte får bekräftelseepost under fredagen 8/10 så hör av dig till gunnar.hagglund@med.lu.se.

CPUP-vuxen sessionen onsdag 13 oktober tar högst 500 deltagare och blir troligen fullbokad idag onsdag 6 oktober.

Efter CPUP-veckan kommer vi, där föreläsaren godkänner publicering, att lägga ut presentationer på hemsidan för alla föredrag .