Föreläsning om fysisk aktivitet 29 mars kl. 12-13

Fysisk aktivitet ger hälsovinster och är en rättighet för alla oavsett funktionsnedsättning

Katarina Lauruschkus och Åsa Tornberg är fysioterapeuter som forskar om fysisk aktivitet. Den 29 mars 2023 mellan klockan 12 och 13 håller de en öppen föreläsning du kan följa via zoom.
Anmäl dig här!

Katarina och Åsa kommer att berätta om sin forskning och hur vi kan jobba med ökad fysisk aktivitet för alla, särskilt för och med personer med funktionsnedsättningar.

Hur ska vi tänka kring Fysisk aktivitet på recept (FaR) eller träning som medicin för personer med funktionsnedsättningar?

Katarina Lauruschkus

Fysisk aktivitet ger många positiva hälsoeffekter. Sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa kan förebyggas men också behandlas genom fysisk aktivitet.

Det är viktigt att vi är medvetna om att alla människor oavsett funktionsnedsättning har rätt till fysisk aktivitet (Barnkonventionen och FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning).
FN:s konvention om barnets rättigheter

Vi vet också att många människor, med och utan funktionsnedsättning, har svårt att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Åsa Tornberg

Katarina och Åsa kommer att berätta om sin forskning och hur vi kan jobba med ökad fysisk aktivitet för alla, särskilt för och med personer med funktionsnedsättningar.

Hur ska vi tänka kring fysisk aktivitet på recept (FaR) eller träning som medicin för personer med funktionsnedsättningar?

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. FaR är ett enkelt och effektivt redskap för att föreskriva fysisk aktivitet. Studier visar att FaR kan leda till såväl ökad fysisk aktivitet som minskad stillasittande tid.

Katarina kommer att föreläsa huruvida FaR fungerar för och med personer med olika funktionsnedsättningar. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är starkt, men kunskapen om fysisk träning är ofta diffus eller svag, och att ge goda råd för att hjälpa andra att nå sina träningsmål kan vara svårt. Åsa kommer att förklara konceptet träning som medicin utifrån praktisk träningsfysiologi tillsammans med träningsrekommendationer för olika hälsomål.

Anmäl dig här