Hip score

CPUP hip score visar risken för att en höft skall lateraliseras till MP>40% inom 5 år.För mätning av MP och HSA se Mätning av MP, HSA och AI

 App för android

App för iOS