Interaktiva manualer – barn

Observera att de interaktiva manualerna inte uppdateras som de andra manualerna. Uppgifter som uppdaterats  efter att de interaktiva manualerna gjordes skiljer sig därför åt. För korrekt version. vid bedömning, skall du alltid hämta manual och formulär från hemsidan under “Formulär/Manualer/PM”, “Fysioterapi – barn” respektive “Arbetsterapi – barn”. Nedanstående interaktiva manualer kan användas i utbildningssyfte för att t.ex. lära sig rörlighetsbedömning samt tonusskattning.

Arbetsterapeutmanual – barn (obs! – version 7 091001)

Fysioterapeutmanual – barn (obs! – version 100101)