Medverkanderåd

Frågor till medverkanderådet:

Alla frågor är välkomna. Medverkanderådet sammanträder 2-4 gånger om året men frågor som inte kräver att hela rådet engageras kan besvaras mellan mötena.

Medverkanderådet kan vara behjälpligt vid forskningsansökningar och/eller i forskningsprojekt. Ifall du önskar feedback på en ansökning så är det viktigt att i god tid kontakta medverkanderådet. Om du som forskare är intresserad att ha medverkanderådet med i ditt forskningsprojekt så är det lämpligt att det budgeteras för i budgeten i din forskningsansökan.

Kontakt E-post:
Penelope Lindegren
Ann Alriksson Schmidt

Se vem som är medlem i CPUPs medverkanderåd