Styrgrupp

Styrgruppen för CPUP


Gunnar Hägglund, barnortoped, professor. Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.


Ann Alriksson-Schmidt, utvecklingspsykolog, docent. Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.


Kate Himmelmann, neuropediatriker, docent, Drottning Silvias Barnsjukhus och Göteborgs universitet.


Mette Johansen,  fysioterapeut, nationell koordinator CPOP Danmark.


Gunvor L Klevberg, arbetsterapeut PhD, Oslo universitetssykehus. Ledare för kompetensutveckling NorCP.

Jenny Hedberg-Graff, arbetsterapeut, med. dr. Eskilstuna och Karolinska Institutet.

Katina Pettersson, fysioterapeut, med dr, Västerås

Susanne Sandström. Järpen, Representant för CP Sverige.


Henrik Passmark, utredare Socialstyrelsen. Brukarrepresentant.


Elisabet Rodby Bousquet, fysioterapeut, docent. Lunds universitet och Västerås.

Fredrik Bergljung, ortopedingenjör, Lund.

Per Åstrand, barnortoped, docent, Karolinska universitetssjukhuset.

Anita McAllister,  logoped, docent. KI och Karolinska universitetssjukhuset.

Marianne Fleron, verksamhetschef, Region Värmland, Karlstad