Styrgrupp

Styrgruppen för CPUP


Gunnar Hägglund, barnortoped, professor. Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.


Ann Alriksson-Schmidt, utvecklingspsykolog, docent. Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.


Kate Himmelmann, neuropediatriker, docent, Drottning Silvias Barnsjukhus och Göteborgs universitet.


Mette Johansen,  fysioterapeut, nationell koordinator CPOP Danmark.


Gunvor L Klevberg, arbetsterapeut PhD, Oslo universitetssykehus. Ledare för kompetensutveckling NorCP.


Lena Krumlinde Sundholm, arbetsterapeut, docent. Karolinska Institutet.


Caroline Martinsson,  fysioterapeut, Borås.


Anna Myhrman, leg sjuksköterska. Linköping. Representant
CP Sverige.


Henrik Passmark, utredare Socialstyrelsen. Brukarrepresentant.


Elisabet Rodby Bousquet, fysioterapeut, docent. Lunds universitet och Västerås.

Tina Andersson,  ortopedingenjör, Stockholm.

Per Åstrand, barnortoped, med dr, Karolinska universitetssjukhuset.

Anita McAllister,  logoped, docent. KI och Karolinska universitetssjukhuset.

Marianne Fleron, verksamhetschef, Region Värmland, Karlstad