CPUPs medverkanderåd

Frågor till medverkanderådet:

Alla frågor är välkomna. Medverkanderådet sammanträder 2-4 gånger om året men frågor som inte kräver att hela rådet engageras kan besvaras mellan mötena.

Medverkanderådet kan vara behjälpligt vid forskningsansökningar och/eller i forskningsprojekt. Ifall du önskar feedback på en ansökning så är det viktigt att i god tid kontakta medverkanderådet. Om du som forskare är intresserad att ha medverkanderådet med i ditt forskningsprojekt så är det lämpligt att det budgeteras för i budgeten i din forskningsansökan.

Kontakt E-post:
Penelope Lindegren
Ann Alriksson Schmidt

Se vem som är medlem i CPUPs medverkanderåd

CPUPs medverkanderåd besökte Lund för att träffa forskare och kliniker!

Den 4 dec 2018 arrangerades för första gången en heldag mellan forskare och CPUPs medverkanderåd. Intresserade forskare och kliniker diskuterade sina projekt med deltagare från CPUP och medverkanderådet för feedback och idéer. Deltog gjorde Susanne Sandström, Anna Myhrman samt via länk Justus Jonsson, Calle Boström och Henrik Passmark.
Om du som forskare eller kliniker är intresserad av att få feedback på dina forskningsidéer vänligen kontakta ann.alriksson-schmidt@med.lu.se


Deltagarna från vänster: Ann Alriksson-Schmidt, Susanne Sandström. Anna Myhrman, Kevin Pearson, Helena Magnusson, Lena Westbom.

Referat av mötet mellan forskare och medverkanderåd.