Organisation

Registerhållare och registerkoordinatorer sköter löpande registeradministration, information och support till användare, samordnar möten samt koordinerar uppföljningsprogram/register.

Systemansvarig/webmaster ansvarar för hemsida och nyhetsbrev på uppdrag av registerhållare. Kontakt E-post: webmaster@cpup.se

Forskningsadministratör bevakar och ansöker om forskningsanslag på uppdrag av registerhållare.

Formuläransvarig för respektive del i CPUP deltar i styrgruppsmöte och övriga möten där deras formulär är aktuella samt rådfrågas vid yrkesspecifika frågor och kring frågor för respektive formulär.

Medverkanderåd består av personer med cerebral pares, föräldrar till personer med cerebral pares och representanter för CPUP.

Organisationsformen gäller från 1/1 2018

Mötesformer

Styrgrupp sammanträder två gånger per år varav en gång i samband med CPUP-dagarna. Beslut om större förändringar i CPUP fattas i styrgruppen efter förankring i relevant referensgrupp och efter rådgivning med medverkanderådet. Representant för Norge och Danmark deltar i höstmötet. Registerhållare ansvarig och sammankallande.

Referensgrupp barn sammanträder en gång per år. Diskussion om CPUP och de aktuella formulären för barn. Registerhållare ansvarig och sammankallande.

Referensgrupp vuxna sammanträder en gång per år. Diskussion om CPUP och de aktuella formulären för vuxna. Ansvarig för CPUP-vuxen sammankallande.

Medverkanderåd sammanträder två gånger per år varav en gång i samband med CPUP-dagarna. Ansvarig för medverkanderådet sammankallande.

Kontaktpersonmöte i samband med CPUP-dagarna. Vid kontaktpersonmöten diskuteras förslag på förändringar gällande respektive grupp/formulär.

Mötesformerna gäller från 1/1 2017

Ansvariga

Administration  
Registerhållare Gunnar Hägglund
Registerkoordinator Penny Lindegren
Webmaster Anna-Mi Wendel
Forskningsadministratör Ann Alriksson Schmidt
Formuläransvariga  
Patienformuläret Gunnar Hägglund
Arbetsterapiformulär Lena Krumlinde Sundholm
Fysioterapiformulär Caroline Martinsson

Kognitionsformulär

Logopedformulär

Ann Alriksson Schmidt

Helena Tegler

Neuropediaterformulär Lena Westbom

Operationsformulär

Ortosformulär

Per Åstrand

Fredrik Bergljung/Elisabet Rodby Bousquet

Röntgenformulär

Per Åstrand

Vuxenformulär Elisabet Rodby Bousquet

EQ5D
Fatigue
Fall

Elisabet Rodby Bousquet
Elisabet Rodby Bousquet
Elisabet Rodby Bousquet
Medverkanderåd  
Ansvarig Eva Nordmark