Organisation

Registerhållare och registerkoordinatorer sköter löpande registeradministration, information och support till användare, samordnar möten samt koordinerar uppföljningsprogram/register.

Systemansvarig/webmaster ansvarar för hemsida och nyhetsbrev på uppdrag av registerhållare. Kontakt E-post: webmaster@cpup.se

Formuläransvarig för respektive del i CPUP deltar i styrgruppsmöte och övriga möten där deras formulär är aktuella samt rådfrågas vid yrkesspecifika frågor och kring frågor för respektive formulär.

Medverkanderåd består av personer med cerebral pares, föräldrar till personer med cerebral pares och representanter för CPUP.

Organisationsformen gäller från 22/2 2021

Mötesformer

Styrgrupp sammanträder minst två gånger per år varav en gång i samband med CPUP-dagarna. Beslut om större förändringar i CPUP fattas i styrgruppen efter förankring i relevant referensgrupp och efter rådgivning med medverkanderådet.  Registerhållare ansvarig och sammankallande.

Referensgrupp barn sammanträder en gång per år. Diskussion om CPUP och de aktuella formulären för barn. Ansvarig fysioterapi och arbetsterapiformulären sammankallande.

Referensgrupp vuxna sammanträder en gång per år. Diskussion om CPUP och de aktuella formulären för vuxna. Ansvarig för CPUP-vuxen sammankallande.

Medverkanderåd sammanträder minst två gånger per år varav en gång i samband med CPUP-dagarna. Ansvarig för medverkanderådet sammankallande.

Kontaktpersonmöte i samband med CPUP-dagarna. Vid kontaktpersonmöten diskuteras förslag på förändringar gällande respektive grupp/formulär.

Mötesformerna gäller från 1/1 2017

Personer

Registerhållare Gunnar Hägglund
Biträdande registerhållare Elisabet Rodby Bousquet
Registerkoordinator Penny Lindegren
Webmaster Anna-Mi Wendel
   
Formuläransvariga  
Patienformuläret Gunnar Hägglund
Arbetsterapiformulär Jenny Hedberg Graff
Fysioterapiformulär Katina Pettersson

Kognitionsformulär

Logopedformulär

Ann Alriksson Schmidt

Anita McAllister

Neuropediaterformulär Kate Himmelmann

Operationsformulär

Ortosformulär

Per Åstrand

Fredrik Bergljung/Elisabet Rodby Bousquet

Röntgenformulär

Per Åstrand

Vuxenformulär Elisabet Rodby Bousquet

Fall
Fatigue
WHODAS

Elisabet Rodby Bousquet
Elisabet Rodby Bousquet
Elisabet Rodby Bousquet
Medverkanderåd  
Ansvarig Ann Alriksson Schmidt