Program CPUP-dagar 2023

Programpunkter till CPUP-dagarna 9-10 oktober 2023.

(Komplettering kommer att ske efterhand jämte tidschema.)

Aktuellt om CPUP

Postneonatal CP (bakgrund, förekomst och klinisk bild)

Tidig upptäckt av CP

Tidiga interventioner

Tema syn – CVI

”Svår CP” (från kognition till motorik och samsjuklighet)

Tema: Ät,svälg och nutrition genom livet

Kommunikationsförmåga hos barn och ungdomar med cp.

Ät- och sväljfunktion och nutrition hos barn och ungdomar med CP

Teamarbete kring måltiden

Ätovilja, sväljsvårigheter och nutrition. Anhörig-, logoped och brukarperspektiv.

Dysfagi

Falldiskussioner – höft och ryggproblem

Operation med guided growth som höftluxationsprofylax

Falldiskussioner – olika typer av gångproblem

Fotens betydelse vid behandling av knäande gång

Tema ryggen vid cerebral pares

Workshop : Förflyttning med rullstol

Rehabilitering efter ortopediska operationer

Seriegipsning

Utredning av sittfunktion (workshop)

Axelproblem vid cerebral pares

Workshop PEDI-CAT

Workshop handortoser

HINE, GMA, Hand Assessment for Infants/HAI

Both Hands Assessment/BoHA

Bimanual Fine Motor Function/BMFM

Koncept och pågående forskning digital CI-träning

Rehabilitering efter handoperationer

Ortoser övre extremiteterna

Patientupplevelser av ortosbehandling

CI-träning

Teamsamverkan vid CPUP-mätningar och erfarenhetsutbyte

Hur kan vi använda CPUP data för uppföljning i verksamheten?

Mental fatigue among adults with cerebral palsy

Utsatthet i att vara patient

Upplevelser från skolgången ”exekutiva och perceptionssvårigheter hos barn och ungdomar med CP”

Erfarenheter från kognitionsbedömning av barn med hjälp av ögonstyrning:

Aktuella forskningsprojekt

Race Running

Information och anmälningslänk till CPUP-dagarna!