Magister- & andra projektarbeten

Projektarbete i fysioterapi 10p/15hp

Sofia Götlin 2020
Grovmotorisk förmåga hos barn med cerebral pares i Sverige.

Anna Rothin Gunnarson  2020
Kartläggning av användandet av ståhjälpmedel hos barn och ungdomar med cerebral pares i Sverige.
En registerstudie.

Anneli Skarpenhed 2018
Fysioterapeutiska interventioner och fysisk aktivitet hos barn med cerebral pares

Åsa Hägerholm Bränström 2016
Kartläggning av fysisk aktivitet hos barn med Cerebral Pares

Frida Degerstedt 2015
Fysioterapeutiska interventioner och fysisk aktivitet för barn med cerebral pares i norra Sverige – en registerstudie ur rättvise- och genusperspektiv.

Lena Ekström 2010
Hälsa och funktion i kvalitetsregistret för uppföljning av cerebral pares – CPUP:en genomlysning utifrån den Internationella klassifikationen av funktion, funktionshinder och hälsa för barn och ungdom.

Lena Hedström 2010
Uppföljning av dislokation av höftled, passiv ledrörlighet, spasticitet samt smärta i nedre extremiteten hos barn med cerebral pares i Jämtlands län.

Birgitta Segerstein
Behandling av equinusfelställning vid spastisk hemiplegi- en retrospektiv kartläggning.

Rydberg H, Widgren A-M 2007
Rörelserelaterade funktioner och aktiviteter hos ungdomar med cerebral pares.


Projektarbete i fysioterapi 30hp

Anna Westerbring 2021
Fysioterapeutiska insatser vid smärta hos barn och ungdomar med cerebral pares – en registerstudie

Jessica Söderborg 2020
Standing devices, standing posture, pain and range of motion in the lower extremities in children and adolescents with cerebral palsy

Annika Jernberg Grönlund 2020
Posturala asymmetrier och smärta hos barn med cerebral pares.
En populationsbaserad registerstudie.

Marita Västerbo 2017
Förekomst av ledrörlighetsinskränkning och höftledslateralisering hos barn med cerebral pares – tidig respektive sen registrering i CPUP. (Abstract)

Lena Hedström 2015
Missing data in physiotherapists’ assessments of children with cerebral palsy

Caroline Martinsson 2009
Ståträning med maximal abduktion och höftextension förbättrar höftutveckling för barn med cerebral pares.


Examensarbete inom läkarprogrammet

Gustaf Linton 2020
Epidemiology of fractures in children with cerebral palsy in Sweden: A  population-based registry study

Lia Einarsson 2020
Complications and outcomes of intrathecal baclofen treatment in children and adolescents with cerebral palsy: A population-based registry study

Maria Franzen 2018
Treatment with botulinum toxin A in children with cerebral palsy in Sweden

Mikael Goldring 2018
Analysis of risk factors for hip dislocation in cerebral palsy and validation of the CPUP-hip score

Alexander Marcström 2018
Hip pain in children with cerebral palsy

Sofia Magnusdotter 2017
Botulinum Toxin A Treatment Into Gastrocnemius In Children With Spasticity – A Follow-up Study

Maria Larsson 2011
Resultat av unilateral variserande femurosteotomi hos barn med cerebral pares.

Linda Bergstrand 2010
Cerebral pares hos barn och ungdomar i Skåne/Blekinge: prognostiska faktorer för överlevnad.

Karolin Persson 2008
Utvärdering av behandling av barn med cerebral pares med botulinumtoxin i gastrocnemius.


Masteruppsats 30hp

Ellen Hurtig och Mathilda Vinqvist 2023
Kommunikationsförmåga hos barn med cerebral pares: En registerstudie.

Amanda Rimstedt 2014
Pain reports in children with cerebral palsy. A retrospective total population study in Region Skåne