Pågående forskningsprojekt baserade på CPUP

CPUP ingår i 14 doktorandprojekt:

 • Jessica Stockman, (Nyköping) är och doktorand i Lund med projekttitel ”Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares och ryggmärgsbråck”.
 • Derek Asuman (Lund) är hälsoekonom och doktorand i Lund med projekttitel “Health Economic Aspects on Living With Cerebral Palsy “.
 • Emma Hjalmarsson (Stockholm) är fysioterapeut och doktorand i Stockholm på avhandling med titeln “RaceRunning – enabling health improvements through physical exercise in individuals with Cerebral Palsy”
 • Ebba Jarlman (Helsingborg) är ortoped och doktorand i Lund med projekttitel “Cerebral palsy – pain, fractures and skeletal health”
 • Jackie Casey (Oxford) är arbetsterapeut och doktorand i Lund med projekttitel “Posture and mobility in children with cerebral palsy”
 • Evelina Pantzar-Castillo (Örebro) är ortoped och doktorand i Örebro med projekttitel “Crouch gait in bilateral cerebral palsy”
 • Frida Degerstedt (Umeå) är fysioterapeut och doktorand med titeln ”On equal terms? Opportunities and barriers for activity and participation for children and adolescents with Cerebral Palsy from a gender perspective”
 • Jenny Hedberg (Eskilstuna) är arbetsterapeut och doktorand i Stockholm med projekttitel “Arm/hand function in children with cerebral palsy; change over time, prediction of contractures and method development of an objective measuring method”.
 • Nikos Kiapekos (Stockholm) är ortoped och doktorand i Stockholm med projekttitel “Orthopaedic surgery in children with Cerebral Palsy, register studies from the Swedish national quality register CPUP”
 • Per Larnert (Linköping) är ortoped och doktorand i Linköping med projekttitel “Höftdeformitet vid CP”
 • Anna Telleus (Stockholm) är ortoped och doktorand i Stockholm med projekttitel “Orthopedic surgery in Cerebral Palsy in Sweden. Register and gait analysis studies”
 • Olof Linden (Lund) är ortoped och doktorand i Lund med projekttitel “The gastrosoleus muscle in Cerebral palsy”
 • Amanda Burman Rimstedt (Lund) är sjuksköterska och doktorand i Lund med titeln “Pain in children with cerebral palsy and spina bifida”
 • Erika Cloodt (Växjö) är fysioterapeut och doktorand med projekttitel “Knäkontrakturer hos barn med cerebral pares”

CP-North Nordforsk
Nordforsk lyder under Nordiska ministerrådet och stödjer nordiska forskningssamarbeten. Vi har fått ett stort forskningsanslag för att under de kommande fyra åren studera olika medicinska, hälsoekonomiska och sociala konsekvenser av att ha CP eller vara anhörig till person med CP i de nordiska länderna. Basen för forskningen är CPUP/ CPOP/CPEF registren i Sverige, Norge, Danmark och Island. Data från registren ska samköras mot olika nationella hälsodatabaser. I Finland ska motsvarande analyser göras så vi kan jämföra olika delar med respektive utan CPUP.
För mer information se hemsidan för Nordforsk.

Forte – Framåt med CP
Forte och Vetenskapsrådet stöder ett nytt forskningsprogram med målet att förbättra vården för personer med CP och att göra vården mer jämställd. Programmet leds av Ann Alriksson-Schmidt, folkhälsovetare och psykolog, Gunnar Hägglund, barnortoped samt Johan Jarl, hälsoekonom och ska genomföras tillsammans med kollegor i Sverige, Finland och Norge. Programmet omfattar ett stort antal delstudier och sker i samverkan med CPUPs medverkanderåd.
Läs mer om forskningsprogrammet.

 Utöver ovanstående pågår flera enskilda studier. 

(Uppdaterad information december 2018)