Populärvetenskapliga artiklar på svenska

Svenska artiklar om CPUP
(Vetenskapliga artiklar baserade på CPUP finns under fliken “Forskning/Publikationer”)

Persson-Bunke M.
Barn med CP får bättre hjälp
Neurologi i Sverige 2016

Eldh G.
Fler barn med CP slipper smärta
Funktion 2016;1: 36

Rodby Bousquet E.
20 års systematik ger barn med CP ett bättre liv.
Reflex 2016,2:24-26.

Hägglund G.
Register kan kompensera för brister i journalsystem.
Läkartidningen 2016;113:580

Rodby Bousquet E.
Tidig upptäckt och behandling av barn med CP ger bättre livskvalitet
Neurologi i Sverige 2016;1:44-51.

Hägglund G.
CPUP – en framgångsrik kombination av preventionsprogram och nationellt kvalitetsregister för Cerebral pares.
Barnläkaren 2015;5:6-7.

Hägglund G.
Positiv utveckling med CPUP.
Läkartidningen 2013;110:765-766.

Hägglund, G.
Höftluxation vid cerebral pares. Från komplikationer till prevention med nytt arbetssätt.
Incitament. 2006; 1: 49-52.

Westbom L, Hägglund G, Lundqvist A, Nordmark E, Strömblad LG.
Nya behandlingsmetoder vid spasticitet och dystoni hos barn med cerebral pares kräver multidisciplinärt samarbete.
Läkartidningen 2003;100:125-130.

Hägglund G, Andersson S, Nordmark E, Sundén G, Westbom L.
Alla barn med CP följs systematiskt. Samarbetsprojekt mellan barnortopedi och barnhabilitering i södra Sverige.
Läkartidningen 1998;16:1666-1667.