Reportage från CPUP-dagarna 2023

CP-Liitto, laget som ska fixa ett finskt CPUP!

Från vänster på bild syns i främre raden Ira Jeglinsky-Kankainen, Elisa Kaartinen, Sanna Tuisko-Lehto, Varpu Perämäki, och i bakre raden Lissu Kiviniemi och Päivi Ritvainen.

– Vi är här för att lära oss mer om CP, sa den fem kvinnor starka truppen från CP Sveriges motsvarighet i Finland: CP-Liitto.

När det gäller den egna organisationen rådet det snarast det motsatta förhållandet: CP-Liitto startade 1965, har idag 2700 medlemmar och en arbetande stab på 17 personer.

Med till CPUP-dagarna som sjätte i gruppen följde Ira Jeglinsky-Kankainen, forskare knuten till finsk och internationell forskning om cerebral pares. Hon fungerar för CP-Liitto som sakkunnig och som länken över till sjukvården. Ira Jeglinsky-Kankainen har även drivit frågan om ett finskt CPUP länge. Ett sådant motsvarande nationellt samordnat uppföljningsprogram saknas än så länge i landet.

-Vi möts av förståelse och motivation i vad vi vill ska starta, men ingen finansiering av projektet kommer till stånd!

Nu ska CP-Liitto öka arbetet för inrättandet av ett systematiskt och nationellt överensstämmande protokoll i Finland i likhet med hur CPUP arbetar.

-Vi ska göra en broschyr och öka bearbetningen av sjukvården, vi jobbar hårt på detta!

Sjukvården i Finland kan använda CPUPs plattform och det finns samarbete med såväl CPUP som norska NorCP.

-Men vi behöver ett eget finskt CPUP. Det behövs för en bättre rehabilitering! Så vi är här på konferensen även för att få inspiration till fortsatta ansträngningar med att få genomfört det vi vill.

CP-Liittos hemsida med information på svenska.


Nu hittar Caroline Martinsson ut på nya äventyr!
Caroline Martinsson avtackades på CPUP-dagarna för sitt medarbetarskap inom CPUP, bland annat har hon funnits med i styrgruppen. Men framförallt är Caroline Martinsson den som införde uppföljningsprogrammet i Södra Älvsborg på sin tid.

– Jag hade jobbat på habiliteringen i Borås sen 1973, jag är fysioterapeut, när jag år 2000 träffade CPUPs registerhållare Gunnar Hägglund på en konferens i Lund om det då lokala CPUP och fick lära mig vad det här programmet kunde betyda. Jag bestämde mig då för att få igenom uppföljningsprogrammet i min region också.

-Jag vet hur galet det kan bli inom omsorg och habilitering för såväl barn som vuxna om man inte jobbar förebyggande, därför är CPUP så viktigt, säger Caroline Martinsson.

Sen tänkte Caroline Martinsson gå i pension 2017, men då kontaktade Gunnar Hägglund henne igen.

-Gunnar ringde och frågade om jag ville vara med i styrgruppen och ta över fysioterapiformuläret.

Så då blev det sex år till. Men nu tar Caroline Martinsson klivet ut. Och hitta ut är något som hon verkligen kan!

-Jag och min man står på trettonde och fjortonde plats i Sverige i Hitta ut. Vi har rapporterat 2700 kontroller på 27 orter i landet.

CPUP önskar Caroline Martinsson lycka till mot nya mål!

Kolla listan och läs mer om Hitta ut!


Rapport från logopedsessionerna
Vi bad Anita McAllister, bilden, logoped och ansvarig för inslagen i logopedsessionerna under CPUP-dagarna att berätta hur det hade varit.

”Själv presenterade jag bara data från årsrapporten och ledde diskussion i anslutning till det. Det som togs upp var bland annat funderingar kring uppstart i regioner som inte var med under 2022 och värdet av att vara med för den enskilde, regionen och nationellt.

Deltagarna ville gärna diskutera goda exempel på hur man kan få en bra logistik kring uppföljningarna. Även fördelar och nackdelar med att synka de logopediska uppföljningarna med AT och FT diskuterades.
I samband med det diskuterades överlappandet av uppgifter som även finns i AT-formuläret och om det finns ett behov av ytterligare uppgifter i logopedformuläret.
Svårigheter att registrera och försenad inläggning var ett problem i en del regioner liksom svårigheter att rekrytera logopeder.

Sessionerna vi organiserat fungerade genomgående bra och lockade rätt många icke-logopeder vilket var roligt. Två presentationer baserades på CPUP-data.
Konferensen har fungerat bra och intresserat många logopeder i landet. Att vi hade flera parallella sessioner gjorde det svårt att välja ibland men bidrog också till en större bredd. Det var roligt med det ökade antalet utställare.”


Möt konferensens yngste deltagare!
Ida Krusell, läkare från Tibro, tog med sig sin son, sex månader gammal, på CPUP-dagarna. Förnöjt jollrade och log han sig genom föreläsningarna och verkade trivas han också.

Privat foto

-Jag är här som anhörig, min son fick en stroke ett dygn efter förlossningen och har en unilateral CP-skada efter det. Man vet inte hur detta kommer att påverka hans kommande utvecklingsfaser, hur slutresultatet blir.

Ida Krusell känner igen sig i berättelserna som kom fram om barn och förälder. Men hon märker också vad det kan betyda att hon själv är läkare:

-Det underlättar för mig för att kunna söka kunskap som jag behöver som förälder.

Till exempel så upptäckte föräldraparet att det inte fanns några tidiga aktiviteter för deras son så de sökte på nätet och började själva när barnet var 3 månader med ett riktat anpassat träningsprogram.

-Men vi är så tacksamma för det bemötande vi fick från vården annars, vi är jättenöjda. Fast det var mycket bra med föreläsningen här om vikten av tidigt bemötande.

Ida Krusell poängterar vikten av att information och träningstips måste vara lättillgängligt för alla.

-Jag tycker det är bra nivå på föreläsningarna här, det finns något för alla. Men det är en tröskel att ta sig hit, inte minst för anhöriga. Det hade därför varit superbra om det också fanns föreläsningar som gick att följa hemifrån digitalt, då hade kanske fler anhöriga kunnat deltaga!?


Det här tyckte tre fysioterapeuter om CPUP-dagarna!
Från vänster:
Jasmine Lindqvist, habiliteringen, Malmö
-Jag blev överraskad av att brukarperspektivet kommit med, både genom att det var inkluderat i föreläsningarna som att brukare var närvarande och ställde frågor och liknande. Det är viktigt att få in olika sorters synvinklar på ämnena som tas upp, så det var bra!

Alice Jönsson, habiliteringen, Hässleholm
-Det är skönt få bekräftat att vi brottas med samma problem i vården och få tips på hur vi kan lösa dessa. Jag känner gemenskap med deltagarna här!

-Jag har varit med fem gånger nu och det märks tydligt att konferensen växer, det blir allt fler olika kategorier, fler yrkesroller, representerade. Det ger fler perspektiv!

Hanna Hallström, habiliteringen, Trelleborg
-Det har varit bra seminarier för fysioterapeuter, som Fysioterapeutisk träning 1 och 2. Där gavs många exempel som var inspirerande att ta med sig!

Rapport från föreläsningar:
Måndag 9 oktober
Tisdag 10 oktober

Tillbaka till Allt om CPUP-dagar 2023

Text och foto: Anna-Mi Wendel