Synpunkter från CPUP-veckan 2021

Tack för bra dagar! Vad ni har slitit med att få det att fungera, en stor eloge till er!

Digitala konferenser har ju den stora fördelen att de blir tillgängliga för flera, det är en styrka att alla på arbetsplatsen har kunnat delta. Även om det var mindre tekniska problem, så fungerade det ju överlag riktigt bra. Programmet var intressant, bra upplägg och variation på ämnen. Jättebra att cpup-dagarna innehåller mer och mer hands-on föreläsningar.
Ett önskemål är att någon skulle haft ansvar för chatten och dokumenterat frågorna som kom där och kanske kunnat lägga upp frågor och svar på hemsidan efteråt? Det var ibland många frågor och svårt att hänga med i både föreläsning och chatt. Men detta är nog en positiv del av den digitala konferensen, att alla vågar ställa frågor. I en storföreläsning så kan jag tänka mig att det är fler än jag som drar mig för att ställa en fråga:)
Att få åka på en riktig konferens har såklart sina fördelar i att kunna ses på riktigt och det positiva i att vara på plats på föreläsningarna. Så jag vill inte säga digitalt i framtiden, men en kombination? Vartannat år?
Vänliga hälsningar
Sara Bodefalk
Leg.fysioterapeut
Habiliteringen Linköping

Vill förmedla att vi uppskattade årets CPUP-vecka MYCKET!

Vi i sjukgymnast/fysioterapeutgruppen tycker att den digitala varianten har varit så bra eftersom vi alla fått möjlighet att delta. Detta har inte alls varit möjligt tidigare, då 1 eller någon gång 2 kollegor kunnat få åka på sin höjd. Det blir ett lyft i hela gruppen, man får påfyllnad och kvitto på det vi gör i det dagliga kliniska. Vi sitter just nu och pratar om det vi hört, och det blir en helt annan diskussion och underlag för fortsatt förbättringsarbete här lokalt när vi alla har varit deltagare under veckan.
Vi önskar och hoppas för framtiden att den kan få vara fortsatt digital, eller att det finns möjlighet att vissa delar åtminstone går att följa digitalt.
Med vänliga hälsningar
Annika Knutsson
Sjukgymnast
Barn- och ungdomshabiliteringen
Örebro

Ett toppenupplägg med digitala föreläsningar och forum. Mer sådant😃

Det var vissa föreläsningar (tror de var de förinspelande) där det blev dålig bildkvalitet på presentationsmatrielet, men det kan man säkert säkra upp för till nästa gång.
I vår region får vi tyvärr turas om lite om att få tillfälle att åka på dessa dagar, vilket vi slapp i år och alla som behövde och ville kunde delta. Toppen.
Från vår region  åker sällan specialpedagoger, psykologer och kuratorer på dessa dagar, av prioskäl så klart. I mer sällsynta fall deltar logopeder och dietister, även detta pga stora prioriteringar tyvärr. Men om dessa dagar görs tillgänglig digitalt och fortsatt blir gratis, alternativt väldigt mycket billigare,  så kan alla inblandade yrkeskategorier delta i större utsträckning.
Hälsningar
Maria Andersson
Sjukgymnast
Fagersta

Hej! Jag tycker att CPUP veckan har varit bra!

Jag deltog på måndagen, torsdagen och fredagen. Intressanta diskussioner och föreläsningar samt berättelser. För mig har de digitala länkarna fungerat bra och jag har inte upplevt några större svårigheter. Det enda som var lite tråkigt var att chatten stängdes av efter sista föreläsningen/filmen nu på fredagen, antagligen därför det inte inkom några frågor/tankar kring FrameFotboll…
Visst är det härligt när vi kan ses på riktigt på CPUP dagarna samtidigt som jag tror att fler kanske hade möjlighet detta tillfälle att närvara. Kanske kan ett framtida möte erbjudas både fysiskt och digitalt?
Detta för att flera kanske inte får åka iväg med övernattning och så pga kostnad men kanske då att kostnaden att delta digitalt blir lägre än om man är med på plats+boende. Tycker det var oerhört fint att årets dagar var kostnadsfria, det hade jag inte räknat med! Sen är det klart att det inte blir samma möten som fysiska dagar vilka också brukar innehålla mycket trevligt på kvällstid med middag och uppträdanden.
Ser fram emot nästa års CPUP dagar!!
Med vänlig hälsning
Denise Lindberg
leg. Arbetsterapeut,
Habiliteringen Norrköping

Tack för en fin och intressant vecka. Jag har bara en önskan…

… och det är att kuratorerna kan få en egen halvdag då de är viktiga i sammanhanget. Det är ju oftast de som har att förklara för t.ex. Försäkringskassan vilka behov som finns. Sen svarar de för huvuddelen av de samtalskontakter som patientgruppen behöver. Veckan har visat på att den psykosociala kontakten är oerhört viktig.
Med vänlig hälsning
Michael Edholm, MSc
Leg. Psykolog / ST-psykolog/Testansvarig
Habiliteringsmottagningen Sollefteå/ Barnteamet

Tack för en intressant vecka! Några mindre lyckade aspekter, som jag ser det.

 1. Förinspelade föreläsningar. Jag tycker att det är toppen att de finns och att de senare kan läggas ut på hemsidan för vem som helst när som helst. Men det är synd att inte passa på när man har 500-1000 åhörare att faktiskt göra föreläsningen på riktigt. Ex 1, när uppkopplingen inte räckte till att hade en live-föreläsare kunnat anpassa sitt budskap så att den information som var tänkt att visas grafiskt ändå gick fram muntligt. Ex 2, när publiken ställer frågor i chatten och föreläsaren svarar i chatten under pågående föreläsning måsta man som åhörare dela sin uppmärksamhet.
 2. De frågor som kom upp under föreläsningarna hanterades ojämnt.
 3. Nivån på föreläsningarna. Jag förstår att det är en omöjlighet att hitta en nivå som passar såväl patienter, anhöriga som professionella med olika erfarenhet. Ändå vill jag framföra min åsikt att det generellt är för akademiskt och för långt från klinik.
  Med vänlig hälsning
  Simon Karlsson
  Sjukgymnast
  Habiliteringscentrum
  Västerås

Hej! Jag tycker ni ordnat CPUP veckan fantastiskt.

Det var lite strul i början med oskärpa i bilden men det blev bättre. Verkligen viktigt och intressant att jag som sjukgymnast kunde delta i exempelvis ortopedernas möte. Där framkom viktig data som jag måste jobba med för att vi på habiliteringen ska kunna åtgärda så att åtminstone våra barn som opererats med höftosteotomi får stå abducerat. Fantastiskt bra anordnat!
Med Vänlig Hälsning!
Åsa Kratz, leg sjukgymnast, specialist inom sjukgymnastik för pediatrik.
Rörelsenedsättningsenheten
Habiliteringen Uppsala