Aktuell rapportstatistik

Aktuell statistik över rapporterade undersökningar för arbetsterapeut och fysioterapeutformuläret.

Figurerna baseras på detta bedömningsintervall. Resultaten visas både som antal och som procentandel.

Grön stapel visar hur många undersökningar som är rapporterade. Den ljusgröna delen visar hur många som rapporterats denna månad. Den mörkgröna delen visar hur många som rapporterats tidigare månader under året.

Blå stapel visar hur många undersökningar som förväntas rapporteras enligt PM. Den ljusblå delen av stapeln visar hur många rapporter som är förväntade denna månad. Den mörkblå delen hur många undersökningar som förväntades rapporteras tidigare månader under året.

Regioner – Landsting

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär förra året Antal registrerade formulär förra året
Antal registrerade formulär i % förra året Antal registrerade formulär i % förra året
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

Distrikt

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Blekinge‘ hide=’Blekinge‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Kalmar‘ hide=’Kalmar‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Norrbotten‘ hide=’Norrbotten‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Skåne‘ hide=’Skåne‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Stockholms läns landsting‘ hide=’Stockholms läns landsting‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Sörmland‘ hide=’Sörmland‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Västernorrland‘ hide=’Västernorrland‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Västra Götaland‘ hide=’Västra Götaland‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]

[weaver_showhide start=’hide’ show=’Östergötland‘ hide=’Östergötland‘]

Arbetsterapeutformulär Fysioterapeutformulär
Antal registrerade formulär hittills i år Antal registrerade formulär hittills i år
Antal registrerade formulär i % hittills i år Antal registrerade formulär i % hittills i år

 [/weaver_showhide]