Vad tycker du om CPUP-dagarna?

Larysa Yel, logoped, habiliteringen, Köping:
-Det är fint att få komma hit och få veta mer om superspännande metoder, bland annat LSVT-metoden som jag använder själv och tycker är framgångsrik.
-Jag tycker även det är spännande med CPUP-mätningar som görs tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.

Från vänster:
Elisabet Tomas, sjukgymnast, vuxenhabiliteringen, Skövde:
-Jag får uppdaterat min kunskap här vilket både är viktigt och en skyldighet att man gör. Jag får även tips om nya saker hos utställarna. Linnea Gunneflos föredrag var mycket intressant också!

Tajana Polovina Proloscic, läkare, vuxenhabiliteringen, Skövde:
-Jag har precis börjat på habiliteringen så det passar väldigt bra att få veta mer om detta område.

Malin Bergqvist, arbetsterapeut, vuxenhabiliteringen, Skövde:
– Jag är intresserad av det som riktar sig till min yrkeskategori och om vuxenuppföljningen. Men jag vill få med en bred bild.


Malin Claesson, sjukgymnast, habiliteringen, Borås:
-Väldigt bra evenemang! Det är bra bredd på CPUP-dagarna också genom att flera olika yrkesgrupper representeras, till exempel.
Malin Claesson tycker det var mycket intressant att välja mellan.
-Det var givande att få in perspektivet från en mamma, att anhörigperspektivet kom med i seminariet om bra sittande.
– Jag är här med två kolleger, vi delar upp oss så vi kan täcka in så mycket som möjligt. Sen när vi är tillbaka på jobbet och ska berätta om föreläsningar och seminarier är det mycket bra att föreläsarnas powerpointfiler kommer ut på nätet.

Johannes Eriksson, fysioterapeut, habiliteringen, Eslöv:
-Det är tredje gången jag är här, förutom de digitala konferenserna under pandemin. Och jag tycker CPUP-dagarna är generellt bra.
– Bra är också att det nu inte är så uppdelat för olika yrkesinriktningar utan att det är ett bredare spektrum som tillhandahålls på ämnena som det föreläses om. Det gör att jag nu också får höra från de andra delar som tangerar det jag jobbar med.
– Det är bra också med parallella sessioner, det är mer att välja på då.

Text och Foto: Anna-Mi Wendel