Arbetsterapi/ÖE – barn

Arbetsterapeutformulär-barn, 2024

Arbetsterapeutmanual-barn, uppdaterad 2/2 2024

CFCS (sv)

EDACS klassifikationssystem för ät- och drickförmåga, 2018

Larmvärden för ÖE samt NE – barn

MACS (sv)

Mini-MACS (sv)

Riktlinjer botulinumtoxinbehandling

Interaktiv manual – barn
Observera att de interaktiva manualerna inte uppdateras som de andra manualerna. Uppgifter som uppdaterats  efter att de interaktiva manualerna gjordes skiljer sig därför åt.
Vid bedömning, ska du alltid hämta manual och formulär från hemsidan under Formulär Barn. Nedanstående interaktiva manual kan användas i utbildningssyfte för att t.ex. lära sig rörlighetsbedömning samt tonusskattning.
Arbetsterapeutmanual – barn (obs! – version 7 091001)