Årsrapportering 2020

Ta del av årsrapporten och årsrapportpresentationerna!
Den nya årsrapporten är nu klar. Eftersom CPUP-dagarna är inställda i år publicerar vi här på hemsidan även presentationer som filmer och power-pointpresentationer, se nedan.

Som framgår av årsrapporten är det mycket som går framåt, men även delar att förbättra. Glädjande nyheter är att de nya yrkesgrupperna i CPUP; logopeder och ortopedingenjörer har rapportformulär klara och i årsrapporten berättar de om sitt arbete.

Forskningen ökar och i år berättar alla 11 doktorander om sina studier. Andelen barn med fastställd diagnos i CPUP har minskat medan andelen barn med höftluxation tenderar att öka. Detta är trender som vi behöver arbeta med att vända i positiv riktning framöver. 
Gunnar Hägglund, registerhållare

CPUP årsrapport 2020 för verksamhetsåret 2019

Fysioterapeuternas kontaktpersonträff 28/9 2020, presentationsfil

Årsrapport om handortoser 2019

Årsrapporteringar, inspelade filmer: