Utredning av behandlingsskillnader för korsettbehandling och botulinumtoxinbehandling i Sverige

Ett huvudsyfte med CPUP och andra nationella kvalitetsregister är att analysera och kartlägga behandlingsskillnader i landet med syftet att skapa en så jämlik vård som möjligt.  Vi ser i CPUP stora regionala skillnader för olika behandlingar. Vi vet ofta inte om en hög eller låg behandlingsfrekvens är det bästa. Samtidigt kan vi inte utesluta att skillnader kan bero på resursbrist eller organisatoriska skillnader med olika lätta behandlingsvägar etc.

Vi har valt att börja med att utreda varför vi har så stora behandlingsskillnader för korsettbehandling och botulinumtoxinbehandling. Vi skickar nu ut en kort enkät till kontaktpersoner för de aktuella yrkesgrupperna och hoppas på svar från er alla. 
Enkäterna finns även här.

Resultaten av enkäten kommer att redovisas och diskuteras vid CPUP-dagarna 7–8 oktober.

Webbinarium 24 april kl 14-15: ”The challenge” med Virginia Wright.

Ämne: The Challenge är ett motoriskt test för barn i GMFCS nivå I och II, som slår i taket vid testning med GMFM. Virginia Wright ger en kort inblick i testet inför den webbaserade kurs som CPUP kommer att erbjuda hösten 2024.

Tid: Onsdagen den 24/4 kl 14-15

Föreläsare: Prof. Virginia Wright.
Webbinariet kommer att hållas på engelska. 

Mer information och länk till webbinariet.

Nytt medicinskt formulär för vuxna 

Ett nytt medicinskt formulär för vuxna med cerebral pares finns nu tillgängligt på hemsidan under För vårdgivare/Vuxna/Formulär och manualer/Medicinskt formulär för vuxna

Formuläret används för att rapportera in grundläggande medicinsk information om vuxna med cerebral pares och motsvarar neuropediatrikformuläret som används för barn och ungdomar.

Formuläret fylls med fördel i i samband med överföring/rapportering till vuxenuppföljningen, men det kan fyllas i oavsett ålder och oberoende av när personen kommit in i vuxenuppföljningen.

Lunch-webbinarium 13 mars: Kan personer med unilateral spastisk cerebral pares GMFCS I utveckla höftdysplasi?

Välkommen till mars månads lunch-webbinarium!

Ämne: Kan personer med unilateral spastisk cerebral pares GMFCS I utveckla höftdysplasi?

Tid: Onsdagen den 13/3 kl. 12-13

Föreläsare: Per Åstrand, ortoped och registeransvarig för CPUP:s röntgen- och operationsformulär.

Mer information och länk till webbinariet.

Webbinarium om tidiga interventioner hos barn med CP den 21 mars!

Välkomna till fysioterapeuternas webbinarium ”Tidiga interventioner hos barn med CP” med verksamhetsutvecklare Malin Höjman, Region Skåne, torsdagen den 21/3 kl. 11-12.

Webbinariet lämpar sig för alla yrkesgrupper som jobbar med små barn och tidiga interventioner.

CPUP erbjuder nu möjligheten att lyssna på samma föredrag som under CPUP-dagarna 2023. Observera att dag och tid avviker från de månadsvisa webbinarierna. 

Mer information och länk till webbinariet.

Workshop 7 februari om CO-OP

Den 7 februari klockan 12-14 erbjuder CPUP, CP Sverige och MMCUP en workshop via zoom om CO-OP:

Can the Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach be beneficial for people with cerebral palsy or spina bifida?
Workshopen är gratis och kommer att hållas på engelska. 
Föreläser gör Marie Peny Dahlstrand, Ann-Marie Öhrwall samt Lena Bergquist. 

Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!
Ann Alriksson-Schmidt

Länkar
CP Sverige, diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående.
MMCUP, uppföljningsprogram för personer födda med ryggmärgsbråck.