Årsrapporter från Danmark och Norge

Årsrapporterna för 2020 från Danmark och Norge är nu publicerade på hemsidan och finns under fliken Forskning och Publikationer. Årsrapporten för Sverige publiceras i samband med CPUP-veckan 11-15 oktober.

Välkomna till webinarium om GMFM!

Fredagen den 24/9 2021 kl. 9:00 till 11:30 erbjuds en praktisk förmiddag med det motoriska bedömningsinstrumentet GMFM. Testet är utvecklat för personer med CP och kan användas för barn från 5 månader upp till 16 års ålder.
Alla fysioterapeuter är välkomna, oavsett vana att bedöma enligt GMFM, för att få ökad kunskap om testet och motoriken hos barn/ungdomar med CP utifrån de olika GMFCS-nivåerna. Denna förmiddag är för er som vill lära er tolka och använda era GMFM-resultat i praktiken, och få verktyg för att lättare kunna planera barnets fysioterapeutiska behandling. 

Webinariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Boka datumet redan nu och håll ögonen öppna på CPUPs hemsida i slutet av augusti, då information om och länk till anmälan läggs ut.

Välkomna!

Sjukgymnasterna Lena Hedström & Katina Pettersson

Teknisk information: Kontakt med RC Syd under semesterperiod

Penny Lindegren har semester  2021-07-19  – 2021-08-15. Enbart akuta problem (3C Driftstörningar)  kan hanteras under semesterperioden. Vid akuta problem kan Åke Karlsson kontaktas via epost ake.karlsson@skane.se

Inloggningsproblem hanteras inte under perioden.

Tips vid inloggningsproblem med SITHS-kort:

  • Kontrollera att ni bekräftar rätt certifikat på kortet, det finns mer än ett certifikat, ser ni inte samtliga certifikat, klicka på visa fler eller fler alternativ där ni bekräftar certifikat.

Välj det certifikat som har HSA i certifikatsnamnet.  Det är HSA-certifikatet som tillåter er att komma in i registret.

  • Om ni bara hittar ett certifikat på ert kort som ni inte kommer in med, kontakta IT lokalt för vidare hjälp. Det är ytterst sällsynt att detta är fallet, men kan vara att man varit frånvarande under en längre period när SITHS-korten uppdaterades med nytt certifikat med högre säkerhetsnivå.

CPUP-vecka 11-15 oktober!

CPUP-veckan, som ersätter CPUP-dagarna pga pandemin, kommer att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Måndag 11 oktober presenteras årsrapporten följt av plenumpresentationer.
De följande dagarna kommer att vara fyllda med olika föredrag där varje yrkesgrupp/formulär kommer att står för programmet.
Deltagande i CPUP-veckan kommer att vara utan avgift, men anmälan kommer att krävas.
Anmälningslänk kommer att öppnas i slutet av sommaren.
Programmet kommer att läggas ut på hemsidan efterhand. Redan nu ser vi att det blir ett stort program med många intressanta ämnen.
Alla är mycket välkomna!

Problem med att kommunicera sänker skolresultaten för elever med CP

En registerstudie baserad på data från CPUP och andra nationella register visade att  svårigheter med kommunikation  är en bidragande orsak till sämre studieresultat för elever med CP – något som möjligen skulle kunna avhjälpas till viss del med bättre kommunikativt stöd.

Läs mer om studien hos Specialpedagogiska skolmyndigheten
Läs den vetenskapliga artikeln i Developmental Medicine and Child Neurology