Årsrapporter från Danmark och Norge

Årsrapporterna för 2020 från Danmark och Norge är nu publicerade på hemsidan och finns under fliken Forskning och Publikationer. Årsrapporten för Sverige publiceras i samband med CPUP-veckan 11-15 oktober.

Välkomna till webinarium om GMFM!

Fredagen den 24/9 2021 kl. 9:00 till 11:30 erbjuds en praktisk förmiddag med det motoriska bedömningsinstrumentet GMFM. Testet är utvecklat för personer med CP och kan användas för barn från 5 månader upp till 16 års ålder.
Alla fysioterapeuter är välkomna, oavsett vana att bedöma enligt GMFM, för att få ökad kunskap om testet och motoriken hos barn/ungdomar med CP utifrån de olika GMFCS-nivåerna. Denna förmiddag är för er som vill lära er tolka och använda era GMFM-resultat i praktiken, och få verktyg för att lättare kunna planera barnets fysioterapeutiska behandling. 

Webinariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Boka datumet redan nu och håll ögonen öppna på CPUPs hemsida i slutet av augusti, då information om och länk till anmälan läggs ut.

Välkomna!

Sjukgymnasterna Lena Hedström & Katina Pettersson

Teknisk information: Kontakt med RC Syd under semesterperiod

Penny Lindegren har semester  2021-07-19  – 2021-08-15. Enbart akuta problem (3C Driftstörningar)  kan hanteras under semesterperioden. Vid akuta problem kan Åke Karlsson kontaktas via epost ake.karlsson@skane.se

Inloggningsproblem hanteras inte under perioden.

Tips vid inloggningsproblem med SITHS-kort:

  • Kontrollera att ni bekräftar rätt certifikat på kortet, det finns mer än ett certifikat, ser ni inte samtliga certifikat, klicka på visa fler eller fler alternativ där ni bekräftar certifikat.

Välj det certifikat som har HSA i certifikatsnamnet.  Det är HSA-certifikatet som tillåter er att komma in i registret.

  • Om ni bara hittar ett certifikat på ert kort som ni inte kommer in med, kontakta IT lokalt för vidare hjälp. Det är ytterst sällsynt att detta är fallet, men kan vara att man varit frånvarande under en längre period när SITHS-korten uppdaterades med nytt certifikat med högre säkerhetsnivå.

CPUP-vecka 11-15 oktober!

CPUP-veckan, som ersätter CPUP-dagarna pga pandemin, kommer att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Måndag 11 oktober presenteras årsrapporten följt av plenumpresentationer.
De följande dagarna kommer att vara fyllda med olika föredrag där varje yrkesgrupp/formulär kommer att står för programmet.
Deltagande i CPUP-veckan kommer att vara utan avgift, men anmälan kommer att krävas.
Anmälningslänk kommer att öppnas i slutet av sommaren.
Programmet kommer att läggas ut på hemsidan efterhand. Redan nu ser vi att det blir ett stort program med många intressanta ämnen.
Alla är mycket välkomna!

Problem med att kommunicera sänker skolresultaten för elever med CP

En registerstudie baserad på data från CPUP och andra nationella register visade att  svårigheter med kommunikation  är en bidragande orsak till sämre studieresultat för elever med CP – något som möjligen skulle kunna avhjälpas till viss del med bättre kommunikativt stöd.

Läs mer om studien hos Specialpedagogiska skolmyndigheten
Läs den vetenskapliga artikeln i Developmental Medicine and Child Neurology

Välkommen till två zoomföreläsningar i maj!

Under maj månad kommer CP Sverige att anordna två kvällsföreläsningar för brukare, närstående och profession. Vi är tacksamma för hjälp att informera om detta.  Så sprid gärna följande:

Den 5 maj föreläser Gunnar Hägglund, registerhållare för  CPUP, och Susanne Sandström, mamma till en son med cerebral pares och som deltar i CPUP, om vad CPUP är och vad som är poängen med detta uppföljningsprogram. En zoom-länk skickas en halvtimme före föreläsningen börjar till den epostadress du registrerar dig med. 
Datum och tid: 5 maj 2021, klockan 18-19.30
Anmäl Dig till 5 maj här!

Och den 20 maj får vi höra och diskutera med Stephan Dahlin, pappa till Nore som föddes med en CP-skada, samt Anita McAllister, logoped och docent vid Enheten för logopedi, Clintec, Karolinska Institutet och Medicinsk enhet logopedi, Karolinska universitetssjukhuset. Föreläsningen handlar om sondmatning eller att ”få en knapp på magen” som titeln också heter.
Datum och tid: 20 maj 2021, klockan 18–19.30
Anmäl Dig till 20 maj här!

Läs mer om föreläsningsserien och arrangören CP Sverige

Rekorduppslutning på vårterminens sista digitala kognitionsföreläsning!Närmare 200 deltagare deltog i vårens sista kognitionsseminarium som handlade om autism och ADHD hos barn med cerebral pares. Vi vill rikta ett stort tack till alla de fantastiska föreläsare vi haft under våren: Ro Robotham, Marie Peny-Dahlstrand, Lena Bergquist, Ann-Marie Öhrvall, Kaisa Hofgren, Kristine Stadkleiv och Magnus Påhlman.
Vi återkommer med ett nytt spännande föreläsningsschema för psykologer (och andra) för hösten.
Glöm inte heller att “save the date” för CPUP-dagarna 2021 som kommer att vara digitala med start 11 oktober. Det kommer att ingå ett antal seminarier för psykologer.
Stort tack!
Ann Alriksson-Schmidt

Informationsblad om CP Sverige

Det har kommit önskemål om informationsblad om CP Sverige att dela ut till personer med cerebral pares och deras närstående. Det ligger nu information som kan tryckas ut under länken “Speciellt för dig med CP” i listen till höger. 
CP Sveriges hemsida finns också information om kommande webinarier, närmast 5 maj med rubriken “Vad är CPUP- och vad har jag för nytta av CPUP”.