CPUP-dagar 22-23 oktober 2018

Program

Måndag 22 oktober

09.00 – 11.00    REGISTRERING – KAFFE

11.00 – 12.15    Årsrapport CPUP.

12.15 – 13.30    LUNCH – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

13.30 – 14.00    Deltagande som mål och medel / Reidun Jahnsen

14.00 – 14.30    Han er ikke tung, han er min bror. Om å være søsken / Thor Sandmel

14.30 – 14.45

14.45 – 15.15    KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

15.15 – 17.00    Parallella sessioner:

 • A Crouch ”knäande” gång. Orsaker och behandling.
  Orsaker till crouch. Gunnar Hägglund
  Ortosbehandling vid crouch. Fredrik Bergljung
  Kan styrketrening og tøyning endre hamstringslengde/poplitealvinkelen. Merete Aarsland Fosdahl
  Operationsalternativ vid crouch. Niels Wisbech Pedersen
 • Tummen upp!
  Tumortoser för små barn-information om ett pågående projekt. Susanne Nicklasson
  Tommelortoser: Hvordan finne den rette i den store jungelen? Griet van Veldhoven
  Kirurgiska behandlingsmöjligheter. Marianne Arner
  Lägesrapport för ett nytt sätt att mäta tummen i CPUP. Lena Krumlinde Sundholm
 • Medicinsk behandling av dyskinesi och spasticitet. Lena Westbom och Kate Himmelmann
 • Uppföljning av vuxna med CP. Elisabet Rodby Bousquet
 • Logopedi i CPUP. Eva Sjöstrand
 • F   Program för psykologer
  Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med CP. Implementering av CP Cog protokollen og samarbeid om tilrettelegging av skolesituasjonen. Marit Helene Gullien och Kristine Stadskleiv
  Kognitionsuppföljning i CPUP i Sverige. Ann Alriksson-Schmidt

19.00 –             MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

Tisdag 23 oktober

 08.45 – 10.00    Tema: Smärta vid CP. Orsaker, utredning, behandling /Ann Alriksson Schmidt, Gunnar Hägglund, Lena Westbom  

10.00 – 10.30    KAFFE – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

10.30 – 12.00    Parallella sessioner:

 • Hur ska vi behandla luxerade höfter?
  Höftluxationer vid CP i Sverige. Gunnar Hägglund
  Icke operativ smärtlindring vid höftluxation.
  Operativ smärtlindring vid  höftluxation (salvage). Olof Risto
 • H   Ortosformulär i CPUP. /Elisabet Rodby Bousquet, Tina Andersson, Fredrik Bergljung, Michel Ceder,
 • I   GMFM i CPUP. /Katina Pettersson, Caroline Martinsson och Reidun Jahnsen.
  Genomgång av de 4 olika GMFM testen och information inför införande av GMFM  som schamalagd del i CPUP för fysioterapeuter. Diskussion kring  kunskapsspridning och kunskapsinhämtning gällande GMFM.
 • J   Program för hjälpmedelskonsulenter. Therese Kantedal, Maria Olsson
  Uppstart och framtidsplanering för hjälpmedelskonsulenter på CPUP dagarna
  Abducerat stående i hjälpmedel, varför? Hur, på vilket sätt?
 • Program för chefer. Hur använder vi CPUP?
 • L   Behandling med botulinumtoxin i armar och händer.
  Utvärdering av intervention med botulinum toxin A i kombination med arbetsterapi. Git Lidman
  Predicerande faktorer för spasticitetsreducerande injektioner med Botulinumtoxin i övre extremiteter hos barn med cerebral pares. Jenny Hedberg Graff
  Insatser kring handledsrörlighet och handfunktion för barn med svår cerebral pares. Izabela Blaszczyk

12.00 – 13.15    LUNCH – UTSTÄLLNINGSBESÖK – POSTERUTSTÄLLNING

13.15 – 13.45     Spasticitet – boven i dramat? / Gert Andersson

13.45 – 14.15    Hand Assessment for Infants; HAI 5! / Lena Krumlinde Sundholm

14.15 – 14.45    PAUS

14.45 – 15.10    Resvanor för familjer med barn med rullstol /Emma Nyman

15.10 – 15.40    Aktuellt om forskning med CPUP /Gunnar Hägglund

15.40 – 16.00    Avslutning

Anmälan, mer information och praktiska upplysningar.

Dokumentation och reportage CPUP-dagarna 2018