Föreläsares presentationsfiler vid CPUP-dagarna 2019

Barn med CP i Uganda
Carin Andrews, PhD student, MSc Global health, BSc Physiotherapy, Karolinska Institutet

CP förekomst och subtyp hos barn och vuxna
Ulrica Jonsson, överläkare, Habilitering och hälsa Västra Götalandsregionen

Evidens för behandling vid ät-och sväljsvårigheter samt salivläckage hos barn och ungdomar med cp
Anita McAllister Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Gångortoser vid cerebral pares -ett systematiskt arbetssätt
Cecilia Lidbeck, Karolinska Universitetssjukhuset

Kognition hos vuxna med CP
Helene Høye, Sunnaas sykehus HF, Norge

Kontaktpersonsträff för fysioterapeuter
Caroline Martinsson, fysioterapeut

Kommunikation hos barn med cerebral pares, en registerstudie baserad på The Communication Function Classification System
Emma Kristoffersson, Logoped, Specialist språk-AKK
Barn- och ungdomshabiliteringen Kristianstad

Liv och leverne bland unga vuxna med CP i Stockholm
Kristina Tedroff, barnneurolog, docent, Karolinska Institutet, Stockholm

Mötet med barnet. Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett familjeperspektiv.
Åsa Bartonek och Anette Stolpe

Ortosformulär i CPUP 2019
Fredrik Bergljung (Lund), Michael Ceder (Jönköping), Pekka Öhrling (Linköping), Andreas Ingemarsson (Uppsala), Tina Andersson (Stockholm), Johanna Pettersson (Västerås), Jenny Hedberg Graff (Sörmland), Elisabet Rodby Bousquet (Västerås)

Participation interventions models for occupational therapy
Dr Dido Green

Stress og udtrætning af voksne med CP
Klaus Christensen

The Magic Camp, Making intervention fun
Dr Dido Green

TOM -Therapy Outcome Measurements: Resultat från HabQ
Anita McAllister Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset