asd


Arbetsterapeutmanual


Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 7 091001
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.

Gå till önskad sida i formuläret:

asdRörelsestatus:

Kryssa i om personen sitter eller ligger vid bedömningen. Om möjligt, rekommenderas det att rörelsestatus undersöks i sittande utom för utåt- och inåtrotation i axeln som mäts i liggande enligt referens Norkin, C.C, och White D.J (1985). Notera under kommentar om status utförs på annat sätt.


Passiv rörlighet mäts med goniometer. Supination och pronation i underarm kan alternativt mätas med en sk. Prosupinator. Ange i så fall detta under kommentar och använd samma utgångsställning. Obs! Mät alltid på samma sätt.


Markera vid varje rörelsemätning om det vid rörelseuttaget föreligger stramhet/seghet eller ej, genom att kryssa i lämplig ruta.


De angivna värdena för rörlighet i formuläret är riktlinjer och inga normalvärden.


Notera om tecken på smärta vid undersökning av axel, armbåge, underarm, handled och vid passivt uttag av volarabduktion i tumme observeras.


Observera! Kommentarer kan skrivas in i databasen för det kliniska arbetet och kommer med i den personliga rapporten men bearbetas inte statistiskt. Begränsat antal skrivtecken, så skriv kort.


Axel

Rörelse Utgångsställning Fast skänkel Rörlig skänkel
Abduktion Adducerad och utåtroterad axel med rak armbåge Parallell med columna Läggs dorsalt, parallell med humerus


Flexion Som ovan men med underarmen i neutralläge Som ovan Lägga lateralt, parallell med humerus


Utåtrotation Axel i 90º abduktion, armbåge i

90º flexion & underarm pronerad

Lodrätt i förlängningen av ulna Parallellt med ulna som skänkeln följer i rörelsen


Inåtrotation Som ovan Som ovan Som ovan


Referenser:

The American Society of Hand Therapists. Clinical Assessment Recommendations. 2 ed. Chicago: The American Society of Hand Therapists, 1992.

Norkin, C.C, & White, D.J Measurement of Joint Motion. Ed 2. Philadelphia: F.A. Davis, 1985.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerArmbåge

Rörelse Utgångsställning Fast skänkel Rörlig skänkel
Extension Axel adducerad underarm supinerad Läggs lateralt, parallellt med humerus Läggs lateralt, parallellt med radius


Flexion Som ovan Som ovan Som ovan


Rak armbåge = 0º. Extensionsdefekt anges som – (minus) Xº


Referens:

American Society of Hand Therapists. Clinical Assessment Recommendations.2 ed. Chicago: The American Society of Hand Therapists, 1992.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerUnderarm

Rörelse Utgångsställning Fast skänkel Rörlig skänkel
Supination Axel adducerad med överarm fixerad

mot bröstkorgen & armbåge i 90º

Lägges parallell med humerus Lägges volart över handleden


Pronation Som ovan Som ovan Lägges dorsalt över handledenAktiv supination mäts med goniometer, barnet ombeds själv supinera.

Om detta inte är möjligt, uppskatta aktiv supination och rita in på skalan var supinationsrörelsen startar och slutar.


Referens:

American Society of Hand Therapists. Clinical Assessment Recommendations. 2 ed. Chicago: The American Society of Hand Therapists, 1992.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player