asd


Sjukgymnastmanual


Manual till CPUP - sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.

Gå till önskad sida i formuläret:

asdSittande

”Sitter ej” innefattar både de som inte kan sitta på golvet och de som aldrig sitter på golvet av annan anledning exempelvis ålder, kulturellt, obekvämt osv. Välj det alternativ som bäst beskriver barnets sittande. Finns det inget alternativ som stämmer – lämna rutan tom och förklara i kommentarrutan som finns sist i formuläret.


Stående

Observera att ”Står själv utan hjälpmedel” inte utesluter att man besvarar frågan ”Använder ståhjälpmedel”. Själständigt stående betyder inte per automatik att barnet/ungdomen inte har något ståhjälpmedel. Avrunda användningstiden till närmaste hela timtal. Ortopediska skor som används i kombination med ståhjälpmedel redovisas inte. (Det går att skriva en kommentar i stora kommentarrutan, i slutet av formuläret, om så önskas).